באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נקבעו נהלים אחידים בכל המחלקות והפקולטות באשר לטיפול והכנה של תיקים למינויים חדשים, להעלאות בדרגה ולמתן קביעות.

הנהלים נקבעו כדי לאפשר למועמד, למחלקתו ולאוניברסיטה להכין, להציג ולהגיש את התיק בצורה הטובה והמכובדת ביותר, כראוי למוסד אקדמי בעל מעמד בינלאומי. הקפדה על נהלים אלה תמנע עיכובים בטיפול בתיקים.

המידע שלפניכם כולל הנחיות ונהלים לטיפול במינוי חדש, בהעלאות בדרגה וקביעות, כולל דוגמאות למסמכים הנלווים, בכל שלב ושלב של ההליכים.  


תרשים זרימה של תהליכי מינוי/העלאה בדרגה/קביעות