חברי וחברות סגל יקרים,

אני מתכבד להציג לכם את התוכנית האסטרטגית של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ל-50 השנים הבאות.

בעת קריאת המסמך חשוב לזכור שהתוכנית האסטרטגית אינה תוכנית עבודה כוללת לעתיד האוניברסיטה.​

לתהליך שהוביל לגיבוש ההמלצות היו ארבע מטרות:
1. לעצב מטרת על לאוניברסיטה  2. לבחור אסטרטגיה מרכזית אחת לשם השגת מטרה זו
3. לזהות את החסמים למימוש האסטרטגיה  4. לפתח המלצות להסרת החסמים

זיהינו מספר גורמים המעניקים לאוניברסיטה יתרון בגיוס חברי סגל מצוינים, בין היתר בתחומים של מצוינות אקדמית והדנ"א הבן-גוריוני הבא לידי ביטוי במעורבות חברתית – חוזקות שעלינו לשמר ולטפח. יחד עם זאת, נקודות החוזקה הרבות של האוניברסיטה, האקדמיות והחברתיות, אינן המוקד העיקרי של ההמלצות שבמסמך, אלא המטרות כפי שפורטו לעיל.

כעת אנו מצפים שכל פקולטה תפתח תוכניות עבודה ספציפיות ברוח ההמלצות שבמסמך שלפניכם, זאת לצד המשך שימור וטיפוח החוזקות האקדמיות והחברתיות של האוניברסיטה.

אני מודה לכם על השותפות בתהליך חשוב זה,

​שלכם,
פרופ' דניאל חיימוביץ

​ עדכון הנשיא בנושא התהליך האסטרטגי - דצמבר 2020