$$News and Reports$$

21 פבר' 2022

שימוש בשיטות כימיה קוונטית חישובית מדויקות ביותר זיכו את הדוקטורנט נדב גנוסר מהמחלקה לכימיה במלגת ות"ת של המועצה להשכלה גבוהה.

נדב גנוסר, המחלקה לכימיה

הדוקטורט של נדב גנוסר בנושא ספקטרוסקופיה (אינטראקציה בין אור וחומר) של מערכות בהן יש קשר חזק בין התנועה של הגרעינים והאלקטרונים במולקולות, נוגע ישירות באחת השאלות הפתוחות הבסיסיות ביותר במדע הקוונטים. גנוסר, מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכה במלגת ות"ת של המועצה להשכלה גבוהה הודות לפיתוח טכניקות חדשות לבדיקה והבנת דינמיקה של מערכות שיספקו חלקים חסרים החיוניים בהבנה הבסיסית של מכניקת הקוונטים וגם תמיכה חיונית ליישומי טכנולוגיית קוונטים.

"יש לכך חשיבות רחבה בכל התעשייה", אמר נדב, "זהו תחום שעל אף שהעיסוק בו הוא מאוד ישן, והמחקר הולך הרבה שנים אחורה, אפשר ורצוי לקדם אותו באופן מאוד משמעותי, באמצעות כלים חדשניים. זה מה שאנו מנסים לעשות במעבדה, גם על ידי חישובים וגם על ידי ניסויים". במשך 3 השנים האחרונות וגם בשנים הבאות, מנסה נדב ליישם שיטות חדשניות במטרה לקדם תחום זה.

מלגת הות"ת של המועצה להשכלה גבוהה ניתנת מדי שנה לעשרה דוקטורנטים מצטיינים לקידום מצוינות בתחומי מדע וטכנולוגיית קוונטים. מלגה תלת שנתית זו נועדה לעודד ולסייע לסטודנטים מצטיינים להקדיש את זמנם למחקר בתחום זה ולהביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות העוסקות בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיית קוונטים.