$$News and Reports$$

22 נוב' 2018


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה הקימו, בקומת המעבדות של הפקולטה למדעי הבריאות הנמצאות במרכז הרפואי סורוקה, ביו-בנק מחקרי שנועד לקדם את הטיפול בחולים מבוסס על מחקר הבסיסי במדעי הרפואה תוך הבנת הבסיס המדעי של המחלות וליישם את תוצאי המחקר בטיפול לפי עקרונות הרפואה המותאמת אישית.

מקורן של הדגימות שבמאגר הוא דגימות דם, שתן ורקמה המוסרות במהלך בדיקות וניתוחים בבתי החולים. הדגימות נאספות רק אחרי שהמטופל מסכים מראש לתרום אותן ולאחר שהובהר שהן אינן נחוצות לטיפול ולאבחנה. המידע הקליני הנדרש למחקר נמסר ללא פרטים מזהים של התורם.

מדובר במיזם משותף אשר ישרת את הרופאים החוקרים בסורוקה, שהינם חלק מן הסגל המחקרי של הפקולטה למדעי הבריאות ואת החוקרים מהפקולטות השונות באוניברסיטה, בעיקר מהפקולטה למדעי הבריאות, מדעי הטבע, מדעי ההנדסה ומדעי הרוח וחברה. השקעות בכח אדם ובתשתיות בוצעו במשותף על ידי שני המוסדות וחלק מן הציוד בביו-בנק נתרם מתקציב המחקר האונברסיטאי ביוזמתו ובתמיכתו של סגן הנשיאה ודיקן למחקר ופיתוח, פרופ' דן בלומברג.

בראש הביו-בנק יעמוד פרופ' ויקטור נובק, ראש ראשות המחקר והמרכז למחקרים קליניים בסורוקה ועמו אמונים גם פרופ' קובי מורן-גלעד, מהמחלקה לניהול מערכות בריאות בפקולטה למדעי הבריאות ומנהלו המדעי של הביו-בנק, נועה חזות, מנהלת פרויקט הביו-בנק.

בטקס הפתיחה שנערך ב-19.11.2018 במבואה של הביובנק, ציינו הדוברים והמברכים: פרופ' ויקטור נובק, פרופ' עמוס כץ, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, פרופ' דן בלומברג, פרופ' מחמוד חליחל, משנה דיקן מדעי הבריאות למחקר וד"ר יפה אשור, סגנית מנהלת סורוקה, את חשיבות הביובנק לטיפול הרפואי ולמחקר במחקר המשותף המולטי-דסיפלינרי. 

טקס הפתיחה
 
נגב ביו-בנק הוא מאגר דגימות יחודי בנגב, אשר מהווה תשתית מחקר המשלבת דגימות ביולוגיות, מידע גנטי, מידע קליני ונתונים סביבתיים. בנוסף למחקר בתחום הרפואה המותאמת אישית, המאגר שם דגש בעיקר על מחקר מבוסס אוכלוסייה ובכך צפוי לאפשר לחקור היבטים של בריאות וחולי בקרב האוכלוסיות הייחודיות המתגוררות בנגב ולקדם שיתוף פעולה מחקרי נוסף בין המרכז הרפואי סורוקה לאוניברסיטת בן-גוריון. ​