$$News and Reports$$

14 ינו' 2018

נשיאת האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי: "אנו גאים ומתברכים בהישג המרשים של הפקולטה לניהול, אשר מוכיח שוב שמנהיגות אקדמית מקדמת מצוינות יכולה לשנות מציאות באופן משמעותי"

 

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מובילה, במשך ארבע שנים ברציפות, מבין המוסדות האקדמאים בישראל, בכמות הפרסומים בכתבי העת היוקרתיים בעולם המדורגים במאגר JCR (Journal Citation Report).

כך עולה ממחקר שנערך לאחרונה על ידי ד"ר גיל אבנימלך, חוקר ביזמות בקריה האקדמית אונו, אשר בדק כמה מאמרים של חברי פקולטות לניהול בישראל שזכו להתפרסם בכתבי עת בינלאומיים מובילים בעולם. מהמחקר עולה בבירור כי במהלך התקופה שנבדקה, מינואר 2014 ועד נובמבר 2017, הובילו חוקרי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בכמות הפרסומים. על פי נתוני שנת 2014, הובילה הפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון עם 49 פרסומים מתוך 214 פרסומים, בשנת 2015 המשיכו להוביל החוקרים מהפקולטה במוסד האקדמי עם 52 פרסומים מתוך כלל 219 הפרסומים, בשנת 2016 נרשמו 65 פרסומים של הפקולטה מתוך 239, ובשנת 2017 הובילה הפקולטה עם 53 פרסומים מתוך  202.

יצוין, כי במחקר נסקרו אך ורק פרסומים המדורגים במאגר כתבי העת JCR, המדרג, בין היתר, את כתבי העת לפי מדד impact factor, דירוג חשיבות של כתב העת המבוסס על כמות הציטוטים השנתי הממוצע של המאמרים שהתפרסמו בו.

"הנתונים מראים עקביות בפוריות המחקרית של כלל חברי הפקולטה במשך כל אחת מהשנים שנבדקו", ציין פרופ' עודד לוונגרט, דיקן הפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר באוניברסיטה.  "זהו הישג בלתי רגיל, המשקף את המחויבות לאיכות אקדמית ואת העבודה הרצינית, היסודית והעמוקה של כל חוקר בפקולטה".

נשיאת האוניברסיטה, פרופ' רבקה כרמי: "אנו גאים ומתברכים בהישג המרשים של הפקולטה לניהול, אשר מוכיח שוב שמנהיגות אקדמית מקדמת מצוינות יכולה לשנות מציאות באופן משמעותי".        

          

 

גרף המציג מספר פרסומים עם אימפקט פקטור לכל מוסד אקדמי במנהל עסקים בישראל:

גרף המציג מספר פרסומים עם אימפקט פקטור לכל מוסד אקדמי במנהל עסקים בישראל

פרסומים בכתבי עת מדורגים בפקולטות לניהול