$$News and Reports$$

14 יול' 2019

​"לסבא ולסבתא תפקיד משמעותי בגידול נכדיהם" אומרות החוקרות. "ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בפיתוח כלים לשימוש מועיל במדיה, המחזק את הקשר בין סבים לנכדים"


שהות של נכדים אצל סבא וסבתא נקשרת באופן ישיר עם כללים רופפים והסכמה לילדים לעשות דברים שהוריהם בדרך כלל אינם מרשים: ממתקים, שעת שינה מאוחרת ויותר מדי טלוויזיה. ככה זה, סבא וסבתא אוהבים לפנק את הנכדים.

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובאוניברסיטת ראטגרס, מצא שגם בכל הנוגע לשימוש במסכים, סבים וסבתות כיום נאמנים לתדמיתם המסורתית, ונכדים מבלים תחת השגחתם כמחצית מהזמן בשימוש בטלפון הנייד, טאבלט, מחשב וטלוויזיה.

עורכות המחקר פרופ' נלי אליאס ופרופ' גלית נמרוד מהמחלקה לתקשורת​​ באוניברסיטת בן-גוריון בנגב יחד עם פרופ' דפנה למיש מאוניברסיטת ראטגרס, חקרו את פרקטיקות השימוש במדיה של ילדים בגילאי 2-7 כאשר הם נמצאים בהשגחת הסבא ו/או הסבתא לפחות פעם בשבוע. במחקר נמצא שבמהלך שהות ממוצעת של ארבע שעות, נכדים בילו שעתיים בצפייה בתוכן מסך ובשימושים אחרים במדיה.

המחקר שפורסם בכתב העת Journal of Children and Media​ מציע לסבים וסבתות להגביל את השימוש של נכדיהם במסכים באמצעות הגדרת כללים פשוטים להגבלת היקף השימוש במסכים בזמן השמירה עליהם. לפי החוקרות, זה נחוץ במיוחד כאשר הילדים מגיעים לבית הסבים מצוידים במכשירים ניידים.

ילד מול מסך טלוויזיה

בין ממצאי המ​חקר:


·   הסבים והסבתות מעורבים פחות בניהו
ל השימוש של נכדיהם במדיה אינטראקטיביים, כגון משחקי מחשב ושימוש באפליקציות, בהשוואה למדיה מסורתיים, כגון טלוויזיה. יתכן שזה נובע מחוסר ביטחון או חוסר ניסיון עם שימוש במדיה דיגיטליים.

·   חלק מההורים נותנים לסבא וסבתא הנחיות כיצד לאפשר לילדים את השימוש במדיה. זה, למרבה האירוניה, קשור ליותר זמן צפייה במסך. החוקרות מסבירות ממצא זה בכך ש"ההוראות, כנראה, הן ניסיון של ההורים להגביל זמן מסך כאשר הילדים נמצאים בהשגחת סבים מתירנים במיוחד".

·   הסבים במחקר אפשרו לנכדים יותר זמן מסך מאשר סבתות, אולי משום שהם  מרגישים יותר בנוח עם המכשירים הדיגיטליים  ואולי כי הם פחות מיומנים בלהעסיק את נכדיהם.

·   בממוצע, סבים וסבתות התקשו יותר להשגיח  על השימוש במדיה של ילדים גדולים יותר. כך, משך זמן השימוש הנמוך ביותר במסכים נמצא בקרב ילדים בני 2 עד 3, ממוצע של 98 דקות. ילדים בגילאי 4 עד 5 בילו בממוצע 106 דקות עם מול מסכים, ואילו ילדים בגילאים 6 עד 7 "זכו" ל- 143 דקות זמן מסך.

·   זאת ועוד, ייתכן והסבים מתקשים יותר להשגיח על נכדים מאשר על נכדות, משום שאצל בנים נמצא זמן מסך רב יותר (17 דקות יותר בממוצע).

·   סבים וסבתות מאפשרים יותר זמן מסך כאשר הם שומרים על נכדים בבתיהם לעומת הגעה אל בית הילדים. הם גם מאפשרים יותר זמן מסך כאשר הילד מביא עימו מכשיר דיגיטלי מהבית, כפי שעושים 22 אחוזים מהנכדים.​​


המלצות לסבים וסבתות להפחתת "זמן מסך" של הנכדים >> 

·   קבעו כללים קפדניים, למשל לא יותר משעת צפייה, לא לפני השינה, לא במהלך הארוחות. סבים וסבתות שמגדירים זמני שימוש מוגדרים ומובחנים למסכים, מצליחים לצמצם את זמן המסך של הנכדים.

בקשו מההורים לספק יותר צעצועים, משחקים וספרים כדי לסייע לכם להעסיק את הילדים, במיוחד כאשר אתם שומרים על הנכדים ​בבתים שלכם ולא בבית הילד/ה.​​​


​ ​ "על אף החשיפה הגבוהה של הילדים לתוכן מסך שנמצאה במחקרנו, אין אנו מפנות אצבע מאשימה כלפי הסבים והסבתות", אומרות החוקרות. "שמירה על נכדים נמרצים היא משימה מאתגרת מאד, במיוחד אם זה נעשה מספר פעמים בשבוע. עם זאת, ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בפיתוח תכניות ייעודיות לסבים ולסבתות, אשר יסייעו להם במשימה זו ויציעו כלים להפיכת הצפייה בתוכן מסך למועילה יותר הן מבחינה התפתחותית והן מבחינת חיזוק הקשר בין הסבים והנכדים".

שיעור השימוש במדיה מתוך סך כל הזמן בהשגחת הסב ו/או הסבתא​​:

גרף נתוני השימוש