20 יונ' 2022

​​​האם חוויה רגשית יכולה להחוות כחוויה מוטעית? מחקר שנערך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעיד על כך שהמוח והקוגניציה שלנו מתייחסים לתגובה החורגת מהנורמה כאילו היא שגויה. ממצאים אלו מאתגרים מוסכמות מרכזיות בתחום חקר הרגשות ופורסמו בכתב העת היוקרתי Psychological Science.

רגש יכול להתעורר באירוע מסוים או כתגובה למחשבה שעולה בנו. לרובנו יש אמונות סותרות ביחס לחוויות רגשיות. מצד אחד, רובנו מאמינים שחוויה רגשית היא סובייקטיבית, ולפיכך אי אפשר לתאר את החוויה הזו כשגויה או מוצדקת. מצד שני, רובנו מוצאים את עצמנו כשופטים חוויות רגשיות של אחרים כשגויות. כך למשל, אם נראה מישהו שנבהל מכלבלב קטן, נחשוב כי התגובה הרגשית של אותו אדם היא שגויה, מוגזמת, או בלתי תואמת. האם הנורמה היא המכתיבה את תחושותינו האישיות ומתייגת אותן גם בעיני עצמנו כשגויות ומוצדקות?

הדוקטורנטיות אלה גבעון וגל אודלסמן-דניאלי מהמחלקה לפסיכולוגיה, הובילו מחקר בהנחיית פרופ' נחשון מירן ובשיתוף פעולה עם החוקרים אופיר אלמגור, תומר פקטה וד"ר אורן שריקי מהמחלקה לקוגניציה ומדעי המוח, במטרה לענות על השאלה האם רגשות נחשבים כסובייקטיביים?  

לשם כך נערכו ארבעה ניסוים בקרב 145 סטודנטים וסטודנטיות. המחקר התבסס מחקרי עבר שהראו כי כשנבדקים מבצעים מטלה שאפשר לטעות בה, לתגובות שגויות ישנן עקבות קוגניטיביות ומוחיות כגון האטה בתגובה לאחר ביצוע הטעות. 

במחקר הנוכחי הושוו שתי משימות: במשימה אחת הנבדקים התבקשו לדווח האם תמונה המוצגת בפניהם מעוררת בהם חוויה רגשית נעימה או בלתי-נעימה ונעשה שימוש בתמונות שהוכחו במחקרי עבר ככאלו המעוררות חוויה רגשית חיובית או שלילית. המשימה השנייה הייתה משימה תפיסתית אובייקטיבית, בה הוצגו למשתתפים תמונות פנים והם התבקשו להגיד מה מין המצולם. במשימה זו הייתה קיימת תשובה אובייקטיבית אחת נכונה. 

ממצאי המחקר הראו כי כאשר הנבדק ענה תשובה שגויה במשימה התפיסתית, התגובה הקוגניטיבית מוחית שלו הביעה טעות, והתקיימו בה המאפיינים הידועים של טעויות – תגובה מהירה המלווה בריבוי "טעויות" כשהנבדקים והנבדקות נתבקשו לענות במהירות, האטה בתגובה אחרי תגובה שגויה (או סוטה מהנורמה), ושכיחות מוגברת של תגובות מושהות במיוחד. 

הממצא המרכזי של המחקר התייחס לדיווח על תחושות שחורגות מהנורמה (שנקבעה על פי מה שרוב הנבדקים מדווחים) כגון דיווח על חוויה נעימה בתגובה לתמונה שמרבית האנשים חווים כמעוררת חויה בלתי נעימה. בתגובות חורגות מהנורמה נמצאו כל המאפיינים הקוגניטיביים-מוחיים של תגובות מוטעות. ממצא זה מעיד על כך שהמוח והקוגניציה מתייחסים לתגובה רגשית שחורגת מהנורמה כשגויה. 

"ממצאים אלו מאתגרים מוסכמות מרכזיות בתחום חקר הרגשות, כאלו שמסתמכות על ההנחה לפיה אין אפשרות לשפוט חוויה רגשית כשגויה", אמרה הדוקטורנטית אלה גבעון. "ממצאי המחקר מעידים על כך שלמרות שברמה המוצהרת רובנו מאמינים שהתגובה הרגשית האישית שלנו אינה יכולה להיות שגויה, הרי שהמוח והקוגניציה שלנו מתייחסים אליה ככזו" סיכמה הדוקטורנטית אודלסמן-דניאלי.

 ​

מחקר זה (מס' 381/15, 1547/20) נתמך על-ידי שני מענקים מטעם הקרן הלאומית למדע.