$$News and Reports$$

01 יונ' 2021

​פרס בר​לסון הינו פרס שנתי בסך 20,000 ₪ המוענק לאנשים ומיזמים שתרמו להבנה בין החברות הערבית והיהודית המוקדש לזכר יצחק רבין.

 

המגילה שהוענקה לעמותה


אוניברסיטת בן-גוריון בנגב העניקה את פרס ברלסון להבנה בין יהודים וערבים ע"ש יצחק רבין ז"ל למייסדת עמותת "אפשר אחרת", תקווה ברכה. 

עמותת "אפשר אחרת" פועלת מזה 20 שנה, בפיתוח תכנית חינוכיות אשר יקדמו את החיים המשותפים בין יהודים וערבים בישראל, יטמיעו את ערכי הדמוקרטיה, יחזקו את "שרירי הסובלנות" והרגישות הרב־תרבותית וירחיבו את הרצון להיפגש, לשוחח ולפעול יחדיו. העמותה שמה דגש על יחסי יהודים- ערבים, מתוך הבנה כי איכות היחסים בין שתי הקבוצות הללו תקבע במידה רבה את פניה של החברה ואת עתידה של מדינת ישראל. 

בדברי ההנמקה לסיבת הפרס נאמר, בין היתר: "מתוך הערכה לעמותה שחרתה על דגלה את ערכי הסובלנות, הדמוקרטיה והרב־תרבותיות למען חיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל; על שפיתחה ומובילה עשרות תוכניות חינוכיות בכל רחבי הארץ, העושות שימוש בכלים מעולם האמנויות והמעורבות החברתית לקידום שיתוף פעולה בין יהודים וערבים, בניית קשרים ארוכי טווח בין רשויות, בתי ספר וקהילות, והיכרות עמוקה של העולם התרבותי שלהן ובהוקרה על מחויבותם העמוקה לבניית גשרים של הבנה הדדית בין בני האדם, המעצבים את החברה בישראל". 


טקס הענקת הפרס


ג'ף קיי, סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים בירך את חברי העמותה ואמר: "העמותה מלמדת את כולנו כיצד ליצור חיים משותפים בישראל. התקופה האחרונה הייתה מורכבת עבור כולנו, ודווקא בימים אלו חשוב לשים זרקור על ארגון שהופך חזון למציאות ומאפשר ליהודים וערבים לחיות יחד עם סבלנות, אמון והבנה הדדית". 

עם קבלת הפרס, אמר מנכ"ל העמותה, ארז בר: "משפחת "אפשר אחרת" מודה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב על הענקת הפרס. אנו שמחים על ההכרה והערכה הגדולה שלכם בעשייה המשמעותית שלנו לקידום חיים משותפים בישראל. קבלת הפרס בשנה מאתגרת זו מקבלת משמעות מיוחדת עבורנו ומהווה תמיכה גדולה במיוחד בעשייה שלנו למען שותפות ערבית-יהודית בישראל". 

ד"ר סארה אבו-כף, ראש התוכנית לניהול וישוב סכסוכים וחברה בועדת פרס בלרסון, הוסיפה כי "במיוחד לאור האירועים האחרונים שהתרחשו במדינה והחוויות הקשות שכולנו עברנו, לפרס ברלסון ישנה חשיבות רבה בתור פרס שנועד להעריך ולהוקיר ארגונים ו\או אנשים שמקדמים הבנה בין יהודים וערבים. ללא ספק הפעילות הענפה של הארגון, ההתערבות בגילאי בית הספר ושילוב גורמים רבים בסביבתו של התלמיד מהווים הרכב מעולה שמצליח לקדם יחסים טובים ולחזק קשרים בין יהודים וערבים. המסר החשוב שהארגון מעביר הוא מסר שכולנו זקוקים לו היום לאור החוויות והאירועים האחרונים. מסר ש"אפשר אחרת" וישנן דרכים מעולות לקדם הבנה, היכרות ויחסים טובים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית". 

ראוי לציין כי שני המנהלים הבכירים בעמותה, המנכ"ל ומנהל הפרויקטים הארצי, למדו והתפתחו במשך שנים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שניהם בוגרי תואר ראשון ושני של האוניברסיטה ומחוברים מאוד לדרכה ולערכיה.