$$News and Reports$$

12 יונ' 2019


יילמזלר אינטרנשיונל, חברת בנייה טורקית הפועלת בישראל משנת 1996, תרמה השנה 26 מלגות למחקר לסטודנטים במחלקה להנדסת בניין באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אשר סיימו תואר ראשון ומבקשים להמשיך את לימודיהם לתואר שני בתחום או שכבר מצויים במסגרת לימודי התואר השני.


מעמד הענקת המלגות לשבעת הסטודנטים מבין הזוכים, התקיים במסגרת טקס קבלת התארים המחלקתי ביום שלישי, ה-11.6.2019, במעמד דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטה, פרופ' אבי לוי, פרופ' עלוה פלד ופרופ' יגאל שוחט מהמחלקה להנדסת בניין באוניברסיטה. נציג חברת הבנייה יילמזלר בישראל, ניסים גיוס, העניק למחלקה צ'ק על סך 130,000 ש"ח, המבטא את תמיכתם המשמעותית בסטודנטים במחלקה להנדסת בניין - דור העתיד בתחום הבנייה בישראל ובקידום המחקר בתחום הבנייה בישראל.

ניסים גיוס מעניק למחלקה צ'ק על סך 130,000 ₪, לצדו, פרופ' עלוה פלד, פרופ' אבי לוי, ופרופ' יגאל שוחט
נציג החברה, ניסים גיוס, מעניק למחלקה צ'ק על סך 130,000 ₪;​ לצדו, פרופ' עלוה פלד, פרופ' אבי לוי, ופרופ' יגאל שוחט

גיוס: "בהיות יילמזלר חברת הבנייה הזרה הוותיקה בישראל, היא מקפידה גם על מעורבות בנושאים חברתיים, תרבותיים וספורטיביים. החברה מהווה גשר יציב ואיתן ביחסים הכלכליים בין ישראל וטורקיה. טבעי לנו להעניק מלגות שישפרו את איכות המחקר וירחיבו את השכלתם של מהנדסי הבניין בישראל ודווקא לאוניברסיטה שממוקמת אולי בפריפריה אך בוגריה משתלבים בענף באופן מוצלח ביותר. שיתוף הפעולה בין האקדמיה ליילמזלר משמעותי לשני הצדדים. כחברה המעורה עמוק בענף וכדי למלא את  צרכיה של המדינה בהרחבת הבנייה הצפויה בישראל בשנים הבאות, הענקת המלגות לדור העתיד - זהו ערך חשוב ב'אני מאמין' של החברה. עלו והצליחו!". פרופ' יגאל שוחט: "מלגות חברת יילמזלר, לקידום מחקר חדשני בתחום הטכנולוגיה ורעידות אדמה, יאפשרו לסטודנטים שלנו לממש את הפוטנציאל המחקרי שלהם. אני מקווה להמשך פעילות עם החברה שתתרום למחלקה להנדסת בנין לאורך זמן".

המחלקה להנדסת בניין באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא המחלקה האוניברסיטאית היחידה בישראל המעניקה הכשרה ממוקדת למהנדסי בניין. תחום הנדסת הבניין עובר לאחרונה שינויים מהותיים הנובעים מהת פתחותם של חומרי בניין חדשים והתפתחות גדולה ביכולות הטכנולוגיות, ומהצרכים המודרניים של מבנים כמו עמידות בפני רעידות אדמה ובפני פעולת חבלה.