$$News and Reports$$

01 אפר' 2019

​​​

כך עולה ממחקרה של פרופ' חגית כהן, שזיכה אותה בימים אלה בפרס למחקר משולב קליני-בסיסי לשנת 2019

 

פרופ' חגית כהן

טיפול מהיר עשוי להפחית תסמינים פוסט טראומטיים. כך עולה ממחקרה של פרופ' חגית כהן, מהמרכז לבריאות הנפש​, אשר זיכה אותה בפרס למחקר משולב קליני-בסיסי של המכון הלאומי לפסיכולוגיה בישראל ולאיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית לשנת 2019. הפרס הוענק במסגרת הכנס השנתי ה-23 של האיגוד לפסיכיאטריה ביולוגית שהתקיים בחודש מרץ 2019.​

המחקר, שנערך במודל ייחודי הפוסט–טראומטי בחולדות, מצא כי "חלון זמן" של טיפול מהיר בשעות הראשונות לאחר חשיפה לאירוע טראומטי, עשוי להפחית תסמינים פוסט-טראומטיים ולצמצם את היקפם. ממצא זה, כבר החל להניב פירות עת שיושם בחדר המיון ונחל הצלחה.

פרופ' חגית כהן הינה חוקרת בעלת שם עולמי במדעי המוח בתחום הפסיכיאטריה ומנהלת מעבדת מחקר לחקר החרדה והדחק במודלים בחיות מעבדה במרכז האוניברסיטאי לבריאות הנפש בבאר שבע שבחסות הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.