14 אפר' 2019

​האות הוענק לפרופ' מיכל קרומר נבו מהמחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר על עבודתה המתמשכת לפיתוח וקידום מחקר, מדיניות ופרקטיקה לטיפול באנשים החיים בעוני. אות הוקרה לאנשי ונשות מופת שעיצבו את העובדה הסוציאלית ואת מדינת הרווחה בישראל הוענק לפרופ' מיכל קרומר-נבו מהמחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. פרס ההוקרה הוענק לה על ידי שר העבודה והרווחה, חיים כץ על "הובלת שינוי רחב היקף בעבודה של שירותי הרווחה בישראל עם אנשים החיים בעוני". האותות ניתנו במסגרת אירוע חגיגי בבנייני האומה בירושלים שהעלה על נס 70 שנות עבודה סוציאלית בישראל. 

מיכל קרומר-נבו, פרופ' מן המניין במחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, היא חוקרת ואקטיביסטית העוסקת בפיתוח וקידום של מחקר, מדיניות ופרקטיקה עם ולמען אנשים החיים בעוני. היא למדה את לימודי העבודה הסוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים וכתבה את עבודות המאסטר והדוקטורט בהנחיית פרופ' יונה רוזנפלד. אנשים החיים בעוני הם פרויקט חייה, והם אלו העומדים במוקד של מחקר עומק בן שני עשורים ומהפכה שקטה שמתחוללת בשנים האחרונות במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ בהובלתה. "העובדים הסוציאלים נמצאים בחזית החברתית של ישראל משפיעים ומעצבים את חוסנה ורווחתה של המדינה", אמר ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה על מקבלי האותות. פרופ' קרומר- נבו  נבחרה באמצעות וועדה ייחודית שהוקמה לצורך הנושא, בשילוב עם הצבעה מקוונת של הקהילה המקצועית ב"קהילות הידע של העובדים במערך שירותי הרווחה בישראל".

IMG-20190402-WA0022.jpg
כיתוב לתמונה: פרופ' מיכל קרומר-נבו מקבלת את האות משר הרווחה, חיים כץ.


​העוני כהפרה של זכויות אדם

הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני היא גישה כוללנית המשלב תיאוריה ופרקטיקה בשדה המקצועי של העבודה הסוציאלית. פרדיגמה זו רואה בעוני הפרה של זכויות אדם, ומציבה במרכז את מאבקם של אנשים בעונים, את הידע של אנשים בעוני ואת הסולידריות בין עובדים סוציאליים למשתמשי השירות שלהם. הגישה שפיתחה פרופ' קרומר-נבו אומצה על ידי משרד הרווחה כמודל מוביל לעבודת עו"ס משפחה. היא מיושמת כיום בתכניות שונות הפועלות ביותר ממאה מחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ, קרוב למחצית מהמחלקות לשירותים חברתיים ברחבי ישראל, במסגרת 5 תכניות שונות, בהן מטופלים יותר מ- 5,000 משפחות, ביניהן משפחות עם ילדים בסיכון. פרופ' קרומר-נבו משמשת כיועצת אקדמית בכירה למשרד הרווחה בתהליך ההטמעה של התכניות במדיניות ובפרקטיקה של המשרד. מחקרי הערכת התכניות מעידים על הצלחות ניכרות במידת שביעות הרצון של הפונים מהטיפול הסוציאלי, מניעת הוצאת ילדים מהבית, שיפור ברמת ההכנסות המשפחתיות ועוד.


במהלך השנים עבודתה של פרופ' קרומר-נבו נעה ומגשרת בין עיסוק ופיתוח של עבודה סוציאלית פרטנית עם משפחות בעוני תוך כדי שיתופי פעולה אמיצים עם מחלקות לשירותים חברתיים לבין מעורבות פעילה במהלכי מדיניות - כחברה בוועדת אלאלוף למאבק בעוני, כפעילה בפורום למאבק בעוני וכיועצת אקדמית בכירה למשרד הרווחה. בנוסף, קיבלה לאחרונה פרופ' קרומר-נבו אות מפעל חיים מאת אספנט- ישראל, האיגוד הישראלי לרווחה חברתית. האות ניתן לה במהלך כנס אספנט המארח מידי שנה חוקרים בעלי שם בתחום מדיניות חברתית מתוך רצון לפתח וליצור שותפויות למחקר ולפעולה. האיגוד  עוסק בקידום המחקר במדיניות חברתית בישראל והוא מהווה התאגדות של חוקרים, קובעי מדיניות ושל אחרים העוסקים בפועל בעיצוב ויישום מדיניות חברתית. הוא מסונף פורמלית לארגון אספנט האירופאי (The European Network for Social Policy Analysis). 

בנימוקי הועדה נכתב: "לפרופ' מיכל קרומר-נבו השפעה אדירה על פיתוח הפרדיגמה של פרקטיקה מודעת-עוני והיא מקדמת שינויים במדיניות הרווחה. היא פועלת במסירות ובעקביות להטמעת עבודה מודעת-עוני במחלקות לשירותים חברתיים. במהלך כל העשורים האחרונים פרופ' קרומר-נבו כתבה ופרסמה מאמרים וספרים בנושא, והעמידה דור של חוקרים העוסקים בעבודה סוציאלית ביקורתית עם אנשים החיים בעוני. בשנים האחרונות היא משקיעה מאמצים רבים בכדי להכשיר, להוביל, לפתח פרקטיקה מודעת עוני במחלקות לשירותים חברתיים. עבודתה זו זוכה לתהודה רבה גם בעולם".