$$News and Reports$$

25 פבר' 2019

​המחקר מצא כי אין הבדל בסיבוכים​ בהריון בלידה בין נשים בשנות ה-40 לחייהן לנשים בשנות ה-50 לחייהן​


מחקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמרכז הרפואי סורוקה קובע כי אפשר ללדת בשלום גם בגילאי 50 ומעלה. המחקר הוצג בכנס האחרון של החברה לרפואת האם והעובר.

עד לפני כ־ 30 שנה לידה מאוחרת נחשבה למדע בדיוני. עם הזמן, הודות להתפתחויות בתחום הרפואי והטכנולוגי עלה לאט־לאט הגיל שבו אישה יכולה ללדת.

הריון בגיל מבוגר

המחקר בחן את את סיבוכי ההריונות בקרב נשים מעל גיל  50וכן את השאלה האם נשים שיולדות בגילאים אלה נמצאות בסיכון מוגבר, להן ולעובר, לעומת יולדות צעירות מהן. צוות החוקרים כלל את: פרופ' אייל שיינר, ד״ר גלי פריאנטה, וד״ר ארז הלוי מהמרכז הרפואי סורוקה וד"ר תמר  וינשטוק, מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון.

במחקר זה בחנו החוקרים את תוצאות ההיריון, כלומר את מצב היולדת והעובר בהיריון לאחר הלידה בקרב 68  נשים בנות50  ומעלה, שילדו בשנים האחרונות.

תוצאות ההיריון והלידה של הנשים הללו הושוו לתוצאות של 558 נשים שילדו בין גיל 45 ל־ 50  , של 7,321 נשים שילדו בגיל 40 עד, 44 וכן של 240 אלף נשים שילדו מתחת לגיל 40 .

המחקר כלל לידות שהתרחשו בסורוקה בלבד. המחקר התמקד בעיקר בסוגיה האם הנשים נקלעו במהלך ההריון והלידה לסיבוכים אופיינים לגיל זה כמו: לידות מוקדמות, סוכרת הריונית, יתר לחץ דם וניתוחים קיסריים. כמו כן נבדק אם היילוד סבל מסיבוכים כמו ציוני אפגר נמוכים שהעידו על מצב גופני ירוד, תמותה או מצוקה במהלך הלידה.

החוקרים הגיעו למסקנה שכל הסיבוכים לאם ולעובר היו גבוהים יותר בקרב נשים שילדו מעל גיל, 40  בהשוואה לאלה שילדו מתחת לגיל הזה. עם זאת,למרבה ההפתעה לא נצפתה הסלמה בסיבוכים בקרב יולדות מעל גיל  50 בהשוואה לנשים שילדו בין גיל 40 לגיל  50.

עורכי המחקר סוברים כי מבלי להיכנס לשאלה האתית של אימהות מאוחרת, יש לזכור שגם בגיל  50 פלוס ניתן להצליח,  בכפוף כמובן למצב הבריאותי של היולדת ולתרומת ביצית שלה היא תזדקק.

פרופ' אייל שיינר, מנהל מחלקת נשים ויולדות ב' בביה"ח סורוקה:" מסתבר שחמישים זה הארבעים החדש. אין ספק שהצוותים הרפואיים עתידים לנהל יותר ויותר לידות של נשים מעל גיל חמישים. סה״כ יש לזכור שכבר מעל גיל 40 שיעור הסיבוכים עולה. מומלץ להתייחס להריונות מעל גיל 40 וכמובן מעל גיל 50 כהריונות בסיכון. דגש מיוחד יש לשים על מעקב סוכר בצום ולחצי דם בהיריון לגילוי מוקדם של סיבוכים."