$$Events$$

11 נוב' 2020
18:00

במרחב הווירטואלי

​​​​​​​​​​​​​​באנר טקסים

אחרי שהשליחים שלנו הביאו אליכם את התעודה הביתה, ובעקבות הבקשה שלכם לציין באופן חגיגי ומכבד את קבלת התואר, הרמנו את הכפפה ואנחנו מכינים לכם ערב הסמכה דרך המסך אליו תוכלו להזמין את המשפחה.

מה יהיה בטקס?

ברכת הנשיא, ברכת הרקטור, טקס הסמכת הבוגרות והבוגרים, דברי דיקן הפקולטה ותוכנית ייחודית נוספת בכל פקולטה. 

לאחר הטקס הפקולטי, ייערכו בחלק מהמחלקות מפגשי מחזור מחלקתיים. 
קישור למפגש המחלקתי יפורסם בתום האירוע הפקולטי ובאמצעים נוספים.​

יש להירשם מראש באתר.

»​ הפקולטה למדעי ההנדסה » 3/11 בשעה 18:00

» הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר »​ 3/11 בשעה 19:00 

» הפקולטה למדעי הרוח והחברה והמחלקה למדעי הקוגניציה והמוח » 4/11 בשעה 19:00

» הפקולטה למדעי הבריאות » 11/11 בשעה 18:00 

» הפקולטה למדעי הטבע »​ 11/11 בשעה 19:00

מחכים לך באתר הטקס​ »