27 מאי
18:00
- 29 מאי
19:00

אולם ברקן, בית מנהל הסטודנטים ע"ש זלוטובסקי

כנס בינלאומי של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין - גורן​

סודיות

הוועדה המארגנת:

פרופ' מיכל בר אשר סיגל
פרופ' עודד ישראלי (יו"ר)
פרופ' יונתן מאיר

רשימת המשתתפים

תוכנית הכנס המלאה