$$Events$$

25 מאי 2021
14:00

​​​​התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים בפקולטה לרוח וחברה, המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול ע“ש גילפורד גלייזר ומשרד המדע והטכנולוגיה מתכבדים להזמינכם/ן לכנס בנושא: ”השתלבותן של נשים אקדמאיות, ערביות-בדואיות וחרדיות, בשוק העבודה“.​

הכנס יבחן את נקודת המבט הן של נשים אקדמאיות, חרדיות ובדואיות, והן של המעסיקים/ות לגבי שילובן המיטבי במקומות עבודה איכותיים.​

קישור לכנס בזום »

בתוכנית:

14:00 התכנסות

14:15 ברכות
פרופ‘ חיים היימס, רקטור האוניברסיטה
עו“ד ורד סרוסי כ“ץ, הממונה המוסדית של התקווה הישראלית באקדמיה

14:30 משבר הקורונה בשוק העבודה ואתגרי המדיניות
פרופ' קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר ועמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה ע״ש וויליאם דוידסון למדיניות כלכלית, מרצה באוניברסיטה העברית ונגידת בנק ישראל לשעבר.

15:10 הפסקה

15:15 פאנל הצגת ממצאי המחקר בנושא השתלבות בשוק העבודה של נשים אקדמאיות ערביות-בדואיות וחרדיות
פרופ‘ ארנה בראון לבינסון, ראש המחלקה הרב תחומית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד“ר סארה אבו-כף, ראש התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד“ר תהילה קלעג‘י, המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גב' ליאת דוכן, התוכנית לניהול וישוב סכסוכים

16:00 הפסקה

16:15 שולחנות עגולים

17:15 הפסקה

17:30 דברי סיכום

הזמנה - גרסת PDF

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך נדרש אישור הגעה.

לאישור הגעה ולבירורים: ד“ר נירית פורטוגז org.diversity@gmail.com

חברות הוועדה המארגנת:
פרופ' ארנה בראון- לבינסון, ד“ר סארה אבו כף, ד“ר תהילה קלעג'י, ד“ר נירית פורטוגז