$$Events$$

17 מאי 2018
11:00
-13:15

אולם 015, מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי (בניין 51)

רב שיח אקדמי בארגון צוות המחקר 'מגדר ורשויות מקומיות'

 

» תפקידן של הרשויות המקומיות בקידום של שוויון מגדרי בקרב קהילות תרבותיות שונות

» עיר לכולן ותהליכי שיתוף ציבור

» מבט מהשטח מפי יועצות לרשויות מקומיות ומגדר: מתאוריה למעשה

 

המחקר והאירוע ממומנים באמצעות מענק מחקר מטעם משרד המדע והטכנולוגיה,
שהוענק לצוות המחקר: ד"ר פני יובל, ד"ר בקי קוק וד"ר אילת הראל-שלו

 

האירוע פתוח לציבור הרחב

 

פוסטר תוכנית הכנס