$$Events$$

29 אוג' 2022
10:30

אולם 5, בניין קרייטמן (26), הקמפוס ע"ש משפחת מרקוס


דיקנאט הסטודנטים שמח להזמין את הסטודנטים החד​שים ואת הוריהם למפגש היכרות לפני פתיחת שנה"ל תשפ"ג. 

סדר יום

10:30 
​התכנסות 

11:00-12:30
ברכות

• פרופ' ארנה אלמוג - דיקנית הסטודנטים

• פרופ' סארה אבו כף - יועצת הרקטור לענייני חברי סגל וסטודנטים מהחברה הערבית

• פרופ' עלי נוג'ידאת - הרצאה על השתלבות באקדמיה

12:30-13:30  

• זכויות וחובות של סטודנטים באקדמיה

• פאנל עם חונכים חברתיים על חיי הסטודנטים בקמפוס

• מפג​ש עם רכזי הסטודנטים בדיקנאט

13:30 
​ארוחת צהריים 

לטופס ההר​שמה למפגש »  

נשמח לראות​כם.ן!
צוות דיקנאט הסטודנטים ​​