$$Events$$

13 מאי 2019
16:00

אולם שרה תדמור, בניין מעורבות חברתית ע"ש דייכמן (בניין 18)

פרשת "ילדי תימן" ממשיכה לעורר דיונים סוערים גם אחרי שבעים שנה בין מי שמקבלים את ההסבר הממסדי על פיו הילדים שנלקחו מהוריהם נפטרו לבין מי שמטילים ספק בהסבר ומציעים הסברים ופרשנויות אחרות. חלק נכבד מהדיון מתקיים ברשתות החברתיות ובעיתונות והגיע הזמן להביא אותו, ובעיקר את הקולות החדשים, לאקדמיה.

כנס ​"איפה הילדים? פרשת ילדי תימן בראיה היסטורית, משפטית ופוליטית"  הנו יוזמה משותפת של המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ושל המחלקה לפוליטיקה וממשל בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטה. 

הכנס הוא לכבוד צאתם לאור של שני ספרים אקדמיים העוסקים באחת הפרשות הכאובות בתולדות מדינת ישראל:

טובה גמליאל ונתן שיפריס​​ (עור​​כים), ילדים של הלב
היבטים חדשים בחקר פרשת ילדי תימן
הוצאת רסלינג והאגודה לטיפוח חברה ותרבות​

ילדים של הלב​​ 

​נתן שיפריס, ילדי הלך לאן?
פרשת ילדי תימן: החטיפה וההכחשה
הוצאת ספרי עליית הגג וידיעות ספרים​

ילדי הלך לאן?


מדובר בספרים האקדמיים הראשונים על הפרשה המרחיבים את היריעה על היבטים שונים ומגוונים בחקר הפרשה וקוראים תיגר על ההסברים הממסדיים. 

בכנס ישתתפו חוקרות וחוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב וממוסדות אקדמיים נוספים. 


16:00
מושב ראשון: היבטים היסטוריים
יו"ר: ד"ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מברך: פרופ' עמית שכטר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מברך ופותח: פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר נתן שיפריס, אוניברסיטת חיפה
מרכזיות העדויות בעל-פה להבנת הפרשה

פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
בין תימן לישראל: מ"מרבד הקסמים" לפרשת ילדי תימן

17:45-17:30 הפסקה

17:45
מושב שני: היבטים משפטיים, סוציולוגיים ורפואיים
יו"ר: פרופ' גיא בן-פורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גב' נעמה קטיעי, עמותת עמר"ם
"אבל הממשלה איתכם" - האמנם? הישגי המאבק בשנים האחרונות, ולאן פנינו מועדות?

פרופ' בועז סנג'רו, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן והמכללה האקדמית ספיר
היעלמות ילדי העולים מתימן: מדו"ח ועדת ה"חקירה" הממלכתית למחקר של ד"ר נתן שיפריס

פרופ' דני פילק, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אתיקה רפואית ותפקיד צוותי רפואה בחשדות ל"היעלמות" תינוקות בישראל ובארגנטינה