$$Events$$

31 ינו' 2023
18:00

בית הסופרים, רחוב האבות 53, העיר העתיקה, באר שבע.

​​​​

"יהודי מפשמישל | קדיש"

"לטבול את העט בפצע" - ​טראומה ופוסט-טראומה בסיפורת של יורם קניוק


מנחה: 
פרופ' חיים וייס

ברכות:
פרופ' חביבה ישי - ראש המחלקה לספרות עברית

דוברים:
ערן דולב על הספר "לטבול את העט בפצע"
רן יגיל על הספר "לטבול את העט בפצע"
רועי גרינוולד על "יהודי מפשמישל | קדיש"
המחזאי והבמאי יואב מיכאלי על פרגמנט מתוך ההצגה "הבן של היהודי האחרון"

דברי תגובה:
יצחק מלר

הכניסה חופשית אך מותנית בהרשמה מראש בתמונה: So Long, אבי יאיר 2016​​​