$$Events$$

27 נוב'
14:30
- 01 דצמ'
14:45

המכונים לחקר המדבר, קמפוס שדה-בוקר


הכנס הבין־לאומי ה־8 בנושא אזורים צחיחים, מדבריות ומדבור​​, DDD 2022
ללמוד מאזורים צחיחים - מאמץ עולמי לשיקום מערכות אקולוגיות​


 • 27/11/2022 עד 1/12​/2022


 • 50+ מושבים ​| 200+ דוברים | 45+ מדינות


 • 5 ימים של מפגשים מדעיים ומדיניות, סדנאות וסיורים המתמקדים בנושאים כגון: תצפית כדור הארץ, אקולוגיה, כלכלה, שירותי מערכת אקולוגית, חינוך, אנרגיה, מזון, בריאות, חברה ומים​.

 • האם המראה של מד​ינות ישתנה דווקא בגלל מערכות אנרגיה מתחדשת? מהן הטכנולוגיות החדישות ביותר בעולם שיפתרו את משבר המזון? האם מלחמות כמו זו של אוקראינה-רוסיה לא ישפיעו בעתיד על הביטחון התזונתי של מדינות? ומהו תפקידו של המדבר הישראלי בפתרון העולמי של משבר האקלים ותופעת המדבור?

  כל השאלות האלה ועוד ידונו בכנס המדבור הבינלאומי הגדול בעולם בהובלת המכונים לחקר המדבר.

  מדבור היא התופעה של הפיכתם של אזורים לצחיחים ובלתי-פוריים/שמישים לאדם ולסביבתו. כיום ישנה הבנה בינלאומית כי תופעה זו מושפעת משורה של גורמים, ביניהם מדיניות שימור הקרקע, ניהול מערכות המים, מאפייני החקלאות, התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים. מתוך כך, המאבק במדבור הפך לנושא סביבתי בו עוסק העולם כולו מתוך מטרה למצוא את האיזון הנחוץ בין פיתוח לקיימות באזורים צחיחים.

  ישראל צברה מוניטין רב בתחום המאבק במדבור ובשנים האחרונות מובילה שיח בינלאומי בנושא, בשיתוף מוסדות האו"ם וגורמים אקדמיים בעולם, בין היתר באמצעות כנס זה, שהינו הכנס המרכזי והיחיד בעולם שעוסק בתופעה באופן גלובלי, ומתמודד באופן רב תחומי בנושאי המדבור הן מההיבט המדעי והן מהיבט המדיניות הציבורית. 

  הכנס יעסוק השנה בנושא-העל "מאמץ עולמי לשיקום מערכות אקולוגיות" ובו ידונו חוקרים מכל העולם באתגרים רבים שתופעת המדבור גורמת להם ובראשם השפעות שינויי האקלים על הביטחון התזונתי של אוכלוסיית העולם, על יבשות וקרקעות, על תחלואה ועוד. כמו כן ידון הכנס במעמדו של המדבר הישראלי במחקר הבינלאומי כפורץ דרך ומקור ללמידה והשראה וכמי שבו מפותחות הטכנולוגיות החדישות ביותר להתמודדות עם תופעת המדבור העולמית. 

 • בין החוקרים המובילים שישתתפו בכנס: ד"ר אוסוולדו סלה, מייסד ומנכ"ל מרכז המדבור העולמי, אוני' אריזונה; ד"ר הנרי פולק, לשעבר מנהל המרכז הלאומי לבריאות הסביבה, המרכז לבקרת מחלות במכללת אמורי; פרופ' נגה קרונפלד-שור, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה; פרופ' דורית ניצן, אוניברסיטת בן-גוריון, לשעבר מנהלת חירום אזור אירופה בארגון הבריאות העולמי.

  • מדבר צחיח

  • כלל המושבים יתקיימו באנגלית.
   ההשתתפות כרוכה בתשלום.