$$Events$$

28 נוב' 2022
10:00
-13:45

אולם אורן (בניין קרייטמן)


המחלקה הרב־תחומית, המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, המרכז (בהקמה) למחקר וחינוך על חיי העולים והמהגרים והפקולטה למדעי הרוח והחברה מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא: ברזילאים בישראל - כיצד מבטאות קבוצות מיעוט בישראל את ייחודן התרבותי?​

יום העיון הזה מבקש לדון בייחודיות של קבוצות קטנות כגון הברזילאים והמקסיקנים במרחב הציבורי הישראלי. כמו כן הוא מיועד לענות על השאלה כיצד מאפייניהן התרבותיים באים לידי ביטוי בזירה הציבורית הישראלית בכלל ובתרבות האוכל בפרט.


תוכנ​ית יום העיון:​​

10:00
התכנסות

10:20
ברכות:
פרופ' סארה אבו-כף – ראשת המחלקה הרב־תחומית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אמיר שני – ראש המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

10:30 – 12:00
מושב ראשון : ברזילאים ומקסיקנים במרחב הציבורי הישראלי
יו"ר: ד"ר אביעד מורנו – מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
דב וינר – עמותת מפעל תיעוד תנועות הנוער מברזיל - דרור אתמול והיום, "עלייה חלוצית מברזיל"
Dr. Paulette Schuster – AMILAT, “The Here and Now: Jewish Mexican Immigrants and their Food Stories in Israel“
פרופ' יניב בלחסן -המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, "פיתוח זהות גסטרונומית באזורי תיירות: מקרה הבוחן של הנגב"

12:20-12:00
הפסקת קפה: טעימות מקינוחים ברזילאים

13:40-12:20
מושב שני: מסע בין זהויות:
יו"ר: פרופ' יוליה מירסקי (אמיריטה), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חורחה גורביץ "ברזילאים בראי הקולנוע: מי אנחנו?", הקרנה של קטעים נבחרים של הסרט: ברזיל אהובתי.
דבי חיימוביץ-יהושפט – אוניברסיטת בן-גוריון, אוצרת שותפה של התערוכה "אסאי ותמרים: זיכרונות מהאוכל הברזילאי בישראל – סיור בתערוכה

13:45-13:40
סיכום יום העיון וקריאה להמשך פעילות:
דבי חיימוביץ-יהושפט​