​יחידת השיווק של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אחראית על גיוס מועמדים לאוניברסיטה, חיזוק תדמיתה כמוסד אקדמי מוביל, פיתוח אסטרטגי וזיהוי מגמות בשוק ההשכלה הגבוהה. ​

היחידה משמשת כגוף ידע ליחידות ומחלקות האוניברסיטה בנוגע לשיווקן, ארגון והפקת כנסים, נוכחות במרחב הדיגיטלי וליווי בתהליכי מיתוג. 

כמו כן, מקדמת היחידה תחומים ייחודים אותם מבקשת הנהלת האוניברסיטה לקדם, תוך יצירת קשר ושיתופי פעולה הדוקים עם משרדי ממשלה, חברות פרטיות וארגונים חברתיים. ​