אגף השיווק של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אחראי על גיוס מועמדים לאוניברסיטה, חיזוק תדמיתה כמוסד אקדמי מוביל, פיתוח אסטרטגי וזיהוי מגמות בשוק ההשכלה הגבוהה. ​

האגף משמש כגוף ידע ליחידות ומחלקות האוניברסיטה בנוגע לשיווקן, ארגון והפקת כנסים, נוכחות במרחב הדיגיטלי וליווי בתהליכי מיתוג. 

כמו כן, מקדמם האגף תחומים ייחודים אותם מבקשת הנהלת האוניברסיטה לקדם, תוך יצירת קשר ושיתופי פעולה הדוקים עם משרדי ממשלה, חברות פרטיות וארגונים חברתיים. ​