​​​יחידת השיווק לוקחת חלק בטיפוח קשרי תעשייה-אקדמיה ובשיתופי הפעולה השיווקיים.​ היחידה פועלת להגדלת שיתופי הפעולה, ייזום והפעלת פרויקטים בעלי ערך שיווקי המקדמים חדשנות​ ויזמות ותורמים למיתוגה של האוניברסיטה או אחת מיחידותיה. ניתנת עדיפות לפרויקטים המתקיימים תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי ממשלה, רשויות לאומיות וחברות בולטות במגזר הפרטי​​.

ניתן לפנות לשגיא לנגר, מנהל יחידת השיווק
טלפון:08-6472139 | דוא"ל: ​​sagil@bgu.ac.il​


  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

​​​