​​יחידת השיווק לוקחת חלק בטיפוח קשרי תעשייה-אקדמיה ובשיתופי הפעולה השיווקיים.​ היחידה פועלת להגדלת שיתופי הפעולה, ייזום והפעלת פרויקטים בעלי ערך שיווקי המקדמים חדשנות ויזמות ותורמים למיתוגה של האוניברסיטה או אחת מיחידותיה. ניתנת עדיפות לפרויקטים המתקיימים תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי ממשלה, רשויות לאומיות וחברות בולטות במגזר הפרטי, דוגמת הפרויקט "סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי"​.

ניתן לפנות ל:
שגיא לנגר 
מנהל יחידת השיווק
​טל': 08-6472139 | דוא"ל: sagil@bgu.ac.il​

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

​​​