אגף השיווק לוקח חלק בטיפוח קשרי תעשייה-אקדמיה ובשיתופי הפעולה השיווקיים.​ האגף פועל להגדלת שיתופי הפעולה,ייזום והפעלת פרויקטים בעלי ערך שיווקי המקדמים חדשנות​ ויזמות ותורמים למיתוגה של האוניברסיטה או אחת מיחידותיה. 

ניתנת עדיפות לפרויקטים המתקיימים תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרדי ממשלה, רשויות לאומיות וחברות בולטות במגזר הפרטי​​.

ניתן לפנות לשגיא לנגר, מנהל אגף השיווק
טלפון: 08-6472139 | דוא"ל: ​​sagil@bgu.ac.il​


  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

​​​