​בריף (brief) כשמו כן הוא, מסמך קצר המכיל בתוכו את כל המידע הנדרש לגיבוש הקמפיין הפרסומי בהתאם לדרישות ולצרכים של הלקוח (המחלקות/היחידות האקדמיות).

הבריף הוא מסמך שמציג את כל מה שצריך לדעת על המוצר (במקרה שלנו יחידה אקדמית או תוכנית לימודים) ויכוון אותנו למסר המדויק שעלינו להעביר. ​​ ​​​​מצ"ב ת​​בנית כללית לבריף - למילוי על ידי הלקוח.​​
הלקוח ימלא את המסמך ויעבירו ליחידת השיווק כצעד ראשון לפיתוח הקמפיין הפרסומי. יחידת השיווק תנתח את המידע שהועבר אליה בבריף ותבנה את המסרים השיווקים, תחליט על אמצעי השיווק והמדיה, התקציב ולוח הזמנים לביצוע. ​

בריף שיווקי לדוגמה - תואר ראשון בביולוגיה ימית

הצג הכל
הסתר הכל

​​