​​​​​​​​

​​יחידת השיווק מרכזת את הארגון, התיאום, האירוח והתוכן השיווקי עבור קבוצות מתעניינים שונות המגיעות לאוניברסיטה ביוזמת היחידה. היחידה עורכת סיורים עבור כ-20 קבוצות מאורגנות בשנה, ביניהן קבוצות מחו"ל, בוגרי שנת שירות, עמותת רואד, קרן גרוס וכדומה.

לפרטים נוספים:

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • יחידת השיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

​​​​​