אגף השיווק מרכז את הארגון, התיאום, האירוח והתוכן השיווקי עבור קבוצות מתעניינים שונות המגיעות לאוניברסיטה ביוזמת היחידה. היחידה עורכת סיורים עבור כ-20 קבוצות מאורגנות בשנה, ביניהן קבוצות מחו"ל, בוגרי שנת שירות, עמותת רואד, קרן גרוס וכדומה.

לפרטים נוספים:
סיגל שלו​


  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  • שיווק - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

​​​​​