קול קורא להגשת בקשות למלגה תשע"ג
כבכל שנה, מרכז הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה מפיץ קול קורא למלגות לתלמידי מחקר .