ספריית המרכז כוללת חומרים רבים הנוגעים לתרבות, חברה ופוליטיקה במזרח התיכון. בין אוספינו תוכלו למצוא את הסדרות הבאות:

right.pngJarman, Robert L. (ed.), 1998. Political diaries of the Arab world: Iraq, 8 vols., Archive Editions.
right.pngJarman, Robert L. (ed.), 1998. Political diaries of the Arab world: Saudi Arabia, The Jedda diaries, 1919-1940, 6 vol., Archive Editions.

right.pngConder, Claude Reignier (ed.), 1998. The Survey of Western Palestine 1882-1888, 13 vol., Archive Editions & The Palestine Exploration Fund.
right.pngBurrell , R. M. (ed.), 1997. Iran Political Diaries 1881-1965, 12 vol., Archive Editions.
right.pngGadalia, Yogev (ed.), 1981. Documents on the Foreign Policy of Israel, 18 vol., Hamakor Press, Jerusalem.

right.png
Bidwell, Robin Leonard (ed.), 1986. The Arab Bulletin, 4 vol., Archive Editions: Gerrards Cross.
right.pngBurdett, Anita L. P. (ed.), 1998. Islamic Movements in the Arab World 1913-1966, 3 vol., Archive Editions.

right.pngDening, S. L. (ed.), 1997. King Abdul Aziz: Political Correspondence 1904-1953, 4 vol., Archive Editions.
right.pngGrohmann, Adolf (ed.), 1934. Arabic Papyri in the Egyptian Library, 5 vol., Egyptian Library Press: Cai

right.pngEren, Güler (ed.), 1999. Osmanli, 12 vol., Yeni Turkiye Yayinlari: Ankara.
right.pngRush, A. de L. (ed.), 1991. Ruling families of Arabia, 12 vol., Archive Editions.
right.pngToye, Patricia and Angela Seay (eds.), 1995. Israel :boundary disputes with Arab neighbours, 1946-1964, 10 vol., Archive Editions.
right.pngالرازي, أبو بكر محمد بن زكريا، 2000. الحاوي في الطب، 8 جلد، دار الكتب العلمية: بيروت.
right.pngالأقلام (مجلة)، 1964-1970. 37 جلد، وزارة الثقافة والارشاد القومي: بغداد.
right.pngالمسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين، 1985. مروج الذهب ومعادن الجوهر، 4 جلد، دار الكتب المعلمية: بيروت.
right.pngموسوعة فهارس المكتبات والمخطوطات النادرة، 96 جلد.
right.pngتاريخ عثماني انجمني مجموعة سي، 6 جلد، 2003. استانبول : أحمد أحسان وشركاسي
​