​​​המרחב הרב-תחומי "מבטים מן המזרח" פועל בפקולטה למדעי הרוח והחברה ומכשיר תלמידות/ים למחקר חוצה-דיסציפלינות ומעמיק. הוא שואף לקדם, לפתח וליצור מערך אפיסטמולוגי "מזרחי" שיהווה בסיס לבניית שפות מחקריות חדשות שלא רק תהוונה שינוי בנקודת המבט, אלא גם תצענה אפשרויות חדשות לחקר "אזורי", "מקומי" ו"גלובלי", ובאותו זמן לאתגר מונחים אלו עצמם.

תחומי דעת עיקריים

V.jpgשילוב מותאם אישית בין לימודי תרבויות, המזרח התיכון, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, אומנויות, מדעי המחשב, תקשורת ועוד.

V.jpgהתוכנית מתמקדת בחיבורים בין תחומי רוח, חברה, טבע, אומנויות וטכנולוגיה, ובמערכות הקשרים והיחסים ביניהם, מנקודת מבט שהיא הומניסטית, רחבת יריעה, מאתגרת וביקורתית.

V.jpgתוכנית לימודים אישית המבוססת על הרשמה למחלקת שיוך בפקולטה למדעי הרוח והחברה.

V.jpgהלימודים והמחקר במרחב ייערכו באוניברסיטה וכן בסדנאות ומעבדות ספציפיות שייערכו במקומות שונים בארץ, וכן בארצות במזרח התיכון ובצפון אפריקה.


הצג הכל
הסתר הכל

תחומי המחקר

מדעי הרוח תוך שילוב בתחומים נבחרים ממדעי החברה, הטבע והטכנולוגיה על פי שלוש תוכניות רוחב:

V.jpgלימודי תרבויות - "עולמות ותהודות"
V.jpgיהודים, מיעוטים ודיאספורות בתרבויות האסלאם
V.jpgהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

תואר שלישי

תלמידים מצטיינים יכוונו להמשך לימודי תואר שלישי במסלול המשולב או הרגיל.

לפרטים והרשמהphone.jpg

נא לפנות לתיאום פגישה דרך הרכזת המנהלית של התוכנית, גב' טל סלע

מייל: hercen@bgu.ac.ilטלפון: 08-6472538, פקס: 086472922