פרופ' דניאל חיימוביץ' נשיא האוניברסיטה

​פרופ' דניאל חיימוביץ',
נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב

herzog.jpeg
מר יצחק בוז'י הרצוג,
נשיא מדינת ישראל

ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי, יו"ר מרכז הרצוג
ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי,
יו"ר מרכז הרצוג

אבי רובין.jpeg

פרופ' אבי רובין,
ראש מחלקת לימודי המזרח התי​כון


jeff-2.jpg

מר ג'ף קיי,
הנשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים

פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה​
פרופ' דוד וטשטיין,
דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה