​​ועדת היגוי

פרופ' רבקה כ​​רמי, נשיאה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
גב' אורה הרצוג
ח"כ יצחק הרצוג
תא"ל במיל. מיכאל הרצוג
פרופ' צבי הכהן - רקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' יורם מיטל, יו"ר מרכז חיים הרצוג
פרופ' סטיב רוזן, המחלקה למקרא ומזרח קדום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב