"מזרחה" - חברה ותרבות במזרח התיכון

סדרת ספרי עיון בנושאים של תרבות, חברה ופוליטיקה במזרח התיכון. מטרתנו היא לתרגם לעברית ספרים שפרסמו מיטב החוקרים בעולם סביב נושאים אלה. המערכת האקדמית מתנהלת במרכז הרצוג והספרים הנבחרים מופקים על-ידי הוצאת רסלינג בתל-אביב.