פעילות מחוץ לקמפוס
הרצאות לציבור הרחב וסדנאות למורים ותלמידי בתי-הספר בנושאי חברה, תרבות ופוליטיקה במזרח התיכון.