כתב העת ג'מאעה

מרכז הרצוג, יחד עם המחלקה למזרח תיכון, שותף להוצאתו לאור של כתב העת ג'מאעה, כתב עת מדעי בין-תחומי לחקר המזרח התיכון. ג'מאעה, היוצא לאור החל משנת 1998, מתייחד בהיותו כתב עת אקדמי, שנכתב ונערך במשותף על ידי סטודנטים וחוקרים ותיקים. מטרתו של ג'מאעה לחשוף בפני הקורא הישראלי תחומי מחקר חדשים בלימודי המזרח התיכון, גישות ופרספקטיבות מחקריות עדכניות, ובכך להעמיק את היכרותו עם הסביבה בה הוא חי.
 
http://in.bgu.ac.il/humsos/jamaa/Pages/issues0428-8895.aspx