• ​​​​לימודים לדוקטורט בהיסטוריה (PhD)

  המחלקה להיסטוריה כללית מציעה תוכנית לימודים לדוקטורט, בהתאם לתקנון הכללי של האוניברסיטה. קיימים שלושה מסלולים כדי להשתלב בלימודי הדוקטורט: מסלול רגיל, מסלול משולב ומסלול ישיר.

  המסלול הרגיל

  למסלול זה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר שני בהיסטוריה שסיימו לימודיהם במסלול המחקרי וממוצע ציוני הקורסים שלהם 85 לפחות וציון התיזה 90 לפחות. על המועמד לפנות אל ועדת המוסמכים ודוקטורנטים של המחלקה.

  המסלול המשולב

  למסלול זה יכולים להגיש מועמדותם תלמידים לתואר שני במסלול המחקרי שסיימו את חובות השמיעה של התואר השני וכתבו שני פרקים מעבודת הגמר והפגינו בהם מצויינות. המעבר למסלול זה מותנה באישור המנחה וועדת המחלקה למוסמכים ודוקטורנטים.

  המסלול הישיר

  למסלול הישיר יכולים להגיש מועמדותם תלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה כללית שסיימו בציון משוקלל של 90 לפחות. **

  תלמידי הדוקטורט בכל המסלולים הנ"ל חייבים לשמוע לפחות שני קורסים (8 נק"ז) בתיאום עם המנחה ולכתוב עבודת דוקטורט בהנחיית אחד ממרצי המחלקה.

 • לאתר בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים​
 • מלגות פקולטה​