​​דנה משולם.jpg

דנה משולם


הייתי הרכזת המנהלית במחקר של המעבדה לחקר הפדגוגיה. הייתי מרכזת את הפעילות האדמיניסטרטיבית במעבדה, תומכת בכתיבת החוקרים, ומסעיית בעריכת פירסומי המעבדה.
ויסאם (1).jpg

ד"ר​ וויסאם סדאווי​


הייתי פוסט-דוקטורנטית במעבדה לחקר הפדגוגיה, בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים והטכנולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. במסגרת הדוקטורט שלי חקרתי את הדינמיקה בין חינוך מבוסס מקום לבין תחושת מקום וזיקה לטבע וכיצד ההיבטים של תחושת מקום וזיקה לטבע מושפעים מגורמים מגוונים, כמו הסביבה הסוציו-תרבותית, מערכת היחסים עם הסביבה הטבעית ותנאים הכלכליים-פוליטיים. תחומי העניין המחקרי שלי מתמקדים בקבוצות ילידיות ומיעוטים, בפדגוגיה בהקשרים חברתיים-תרבותיים-פוליטיים, למידה בלתי פורמאלית בסביבה החוץ כיתתית, והתאמות תרבותיות לכלי מחקר.

המחקר הנוכחי שלי עוסק בשיח מקצועי פדגוגי של מורים בחינוך הערבי, וכיצד השיח אודות הביצועים האקדמיים של התלמידים מהווה משאב לפיתוח מקצועי של המורים.
tali2 (1).jpg

טלי בן דוד​


מורה למדעים בחטיבת ביניים ומדריכה בתחום מטעם משרד החינוך. מחקר המאסטר שלי עוסק בתפקיד המורה בסיורים חינוכיים במוזיאון המדע כחלק מתהליך החקר אותו מבצעים התלמידים במוזיאון.

livat (1).jpg

​ד"ר ליבת אשחר-נץ​


הייתי דוקטורנטית במעבדה לחקר הפדגוגיה. בשנתיים הראשונות של המהלך הנחיתי את קהילת שפה במשותף עם מדריכות מחוזיות. השנה אני מרכזת את מערך ההנחיה וחלק מצוות הניהול של המהלך. נושא המחקר שלי הוא השתתפות מורים ותיקים בצד צעירים בישיבות צוות והשפעת ההשתתפות על מיצוב המורים, על הדינמיקה ההיררכית בצוות ועל מידת החקרנות ופוריות השיח. בעברי שימשתי כמורה ומדריכה מחוזית לתנ"ך בתיכון "מבואות הנגב" בקיבוץ שובל. אני גם משמשת מנחה ביחידה לקידום המקצועיות בחינוך, מעבירה סדנאות הכשרה לפרחי הוראה - סדנה דידקטית במקרא וסדנה בחינוך וניהול כיתה. בין היתר, אני גם מסייעת בקידום הטמעת ניתוח סוגיות לאור ייצוגים מתוך הכיתה כחלק מתכנית הכשרת מורים.​

neta (1).jpg
ד"ר נטע שאבי

בשנים האחרונות הייתי בצוות מחקר באורגון, ארה"ב (בבית הספר לחינוך של Oregon State University) הבודקת "מערכות אקולוגיות של למידה" בשכונת דלת אמצעים בעיר פורטלנד והדרך בה תלמידים מנווטים במערכת זו בהתאם לתחומי העניין שלהם.

אבנר כהן זמיר (1).jpg

ד"ר אבנר כהן זמיר


רכז מחקר של מהלך דיאלוג לימודי פורה במסגרת פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית. בעל תואר שלישי מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. חוקר פרקטיקות של מיון והסללת תלמידים בבתי ספר תיכוניים. עוסק בניתוח בלשני אתנוגרפי, שאלות של צדק ואשמה בקבלת החלטות של מורים והשפעתם של גורמים מבניים ושל מיקרופוליטיקה על ק​​בלת ההחלטות של מורים.
hasia.jpg

חסיה יעקובוב


הייתי תלמידת מחקר במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר שלי עוסק בשיח מורים על מוטיבציה של תלמידים ללמידה. בעלת תואר שני בטכנולוגיה בחינוך. נסיוני המקצועי כולל הוראת תנ״ך לבגרות, הוראת נוער בסיכון, ריכוז מרכזי השכלה, יעוץ פדגוגי, ריכוז והדרכת תקשוב בבתי ספר.
miriam.jpg

ד"ר מרים בביצ'נקו


אני בעלת תואר שלישי בחינוך מהאוניברסיטה העברית.
המחקר שלי מתמקד בלמידה מקצועית של מורים בקהילות למידה בית-ספריות ובצוותי מורים. אני מתעניינת במיוחד בשיח המורים בסביבות אלו כמקור ללמידה מקצועית.
במחקרים שלי אני משלבת שיטות מחקר איכותניות וכמותניות, תוך מיקוד בשלושה כיווני מחקר עיקריים. ראשית, אני מנסה להבין ולתאר את המאפיינים של שיח מקצועי פורה בהקשרים אלו. שנית, אני מבקשת לשפוך אור על התנאים שמאפשרים שיח פורה בקהילות מורים בית ספריות. לבסוף, אני מנסה להבין איך מעצב השיח בקהילה את שיקול הדעת המקצועי של המורים בכיתה.

​​​​Adi.jpg

ד"ר ​​עדי מנדלר​


דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחקר שלי עוסק בדמוי הציבורי בקהילות מקצועיות של מורים: השפעת הייצוגים והנורמות המוטיבציוניות. במסגרת מהלך השקפה - מורים מובילים, אני מנחה קהילת מוטיבציה במחוז דרום.​​

​​Rotem.jpg

​​ד"ר רותם טרכטנברג-מסלטון


בעלת תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. במסגרת הדוקטורט שלי חקרתי מחלוקות פדגוגיות בקהילות למידה של מורות. בחנתי את הנושאים עליהם חולקות מורות, את מאפייני המחלוקות ואת ההשלכות של דרכי ההתמודדות עם מחלוקות, על הזדמנויות הלמידה ופוריות השיח בקהילת מורות. כיום מנהלת את המחקר והפיתוח של היחידה להכשרת מורים במחלקה לחינוך ומלמדת ביחידה: סדנאות סטאז, קורס עבודה מודרכת בשדה, ליווי מורים וחקר הפרקטיקה למורים בפועל. במסגרת תפקידי אני חוקרת פרקטיקות הנחייה והכשרה של מורים על מנת ללמוד על תהליכי פיתוח השקפה מקצועית של מורים ובמטרה לפתח פדגוגיה הכשרתית יעילה שמתמודדת עם צרכי השדה ואתגרי החינוך.​