הקבוצה לחקר הלמידה בסביבות בלתי פורמליות פועלת מתוך ההנחה שלמידה מתרחשת לאורך ולרוחב החיים, במגוון של סביבות ואינטראקציות, גם כאלה שאינן מכוונות ללמידה. יתירה מכך, אנו מניחות שבכל שלבי החיים, מרבית הלמידה, והלמידה הכי משמעותית, מ​תרחשת בסביבות שאינן מעוצבות לצורך למידה, כלומר מחוץ לכיתות ולמסגרות לימוד פורמליות אחרות. עם זאת מרבית המחקר החינוכי מתמקד בלמידה בסביבות פורמליות ורק מעט ידוע על למידה בסביבות אחרות. הנחה נוספת בבסיס הפעילות שלנו היא שלמידה היא תהליך רב מימדי, שכולל מרכיבים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים, המתרחש בתוך הקשר חברתי-תרבותי.

​​בהתאם לכך, אנו שואפות לקדם את ההבנה של תהליכי למידה, על מרכיביהם השונים, בהקשרים שחורגים מגבולותיה הפורמליים של הכיתה. החוקרות בקבוצה בוחנות תהליכי למידה מקצועיים של מורות תוך כדי עבודתן בישיבות צוות בבתי הספר (on-the-job learning), למידה מזדמנת של מדע בחיי היומיום במשפחה, למידה של תלמידות בביקורים במוזאון מדע, למידה במכינות קדם צבאיות, למידה בבתי ספר אלטרנטיביים ועוד. רבים מהמחקרים של חברות הקבוצה מתמקדים בהיבטים רגשיים-חברתיים של הלמידה, כגון: מוטיבציה, זהות, דמוי-ציבורי (FACE), רגשות, מחלוקות, אי-ודאות, יחסי כוח והיררכיה (למשל של מורות ותיקות מול צעירות, של תלמידות מול חברותיהן ושל הורים מול ילדיהם). על מנת לבחון תהליכים אלה, את הגורמים המעורבים בעיצובם ואת ההשלכות שלהם, אנו עושות שימוש בגישות ושיטות מחקר מגוונות, איכותניות וכמותיות, מבוססות תצפיות, שאלונים וראיונות, ניתוח שיח, ניתוח וידאו מולטימודלי, ניתוח סטטיסטי ועוד. הקבוצה פועלת לשילוב שיטות מחקר נוספות, כגון מדדים פיסיולוגיים כאינדיקטורים להתרגשות.​​​

לזכרה - י​סמין זהר ז"ל

386088618_921603369429377_4782930690122864324_n.jpgקהילת בית הספר לחינוך המומה, כואבת ואבלה על מותה של יסמין זהר, תלמידת מחקר במחלקה, ובן זוגה יניב זהר, אביה חיים ליבנה ובנותיה קשת ותכלת זהר, אשר נרצחו במתקפה על נחל עוז ביום שבת.
​יסמין היתה מהסטודנטיות הפעילות במחלקה. היא סיימה את התואר השני בהצטיינות, עבדה כעוזרת הוראה, ובשנה האחרונה שקדה על עבודת תזה בהנחיית ד"ר דנה ודר וייס. חסרונה במסדרונות בית הספר לחינוך כבר מורגש. קולגות, שותפות למחקר וההוראה וחברות של יסמין סופדות לה:

יסמין אהובה שלנו, חברה, שותפה. המומות וכואבות את לכתך. הלב שלנו שבור.
יסמין למדה, עבדה וחקרה איתנו בשלוש השנים האחרונות, כסטודנטית לתואר שני בחינוך וכעוזרת הוראה. היא הצטרפה אלינו לפרויקט של פיתוח ומחקר על למידה של מורות.ים, שבמסגרתו היתה בעיצומה של כתיבת תיזה בנושא "ביטויים רגשיים של מורות.ים בהשתלמות בנושא קונפליקטים עם הורים". היא היתה שותפה פעילה לפיתוח ותכנון הקורס: סוגיות קונפליקטואליות בהוראה ולמידה, אותו ליוותה כעוזרת הוראה.

לצד החור הגדול שנפער בלב שלנו, יישארו גם זכרונות טובים ומשמחים מאישה חכמה וחדה, צמאת ידע ולמידה, סקרנית, ביקורתית, יסודית, שופעת יצירתיות, ושואפת למצוינות בלתי מתפשרת. אנחנו אסירות תודה על החברות הטובה בדרכנו המשותפת במחקר, בהוראה ובלמידה, על הזכות להעשיר את עצמנו מחכמתה ולהנות מהרגישות שלה, מהעיניים הטובות והשמחות שלה ומהמחשבות המרגשות שחלקנו איתה.

יסמין, תודה על שהיית איתנו ותודה על מה שאת משאירה איתנו

אוהבות אותך

חברותייך ועמיתותייך מבית הספר לחינוך

יהיה זיכרה וזכר ​בני ובנות שמפחתה ברוך. ​

 • 10

 • 9

 • 101

 • 8

 • 7

 • 122

 • 5

 • 6

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

 • 16

 • 15

 • 14

 • 13

 • 12

 • 11