כותרת
  
תיאורמסנן
למידת מדע בסביבות בלתי פורמליות

​​המחקר בוחן עיסוק מזדמן במדע בחיי היומיום במשפחה, התפתחות של זהות במשפחה ובביקורים במוזאון, משאבי שיח ואינטראקציות גוף שמעורבים בתהליכים אלה.​​​

למידה מקצועית של מורות

​​המחקר בוחן את השיח ותהליכי הלמידה השיתופית בין מורות בישיבות צוות בתוך בתי הספר ובמפגשי קהילות יישוביות. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם אדם לפסטיין והמעבדה לחקר הפדגוגיה, ועם מורות ממגוון תחומים (מדעים, מתמטיקה, שפה ואחרים), מנהלות, מדריכות ומפקחות בשני מחוזות של משרד החינוך, במסגרת מהלך השקפה לפיתוח מנהיגות מורים. ​המחקר מתמקד בעיקר בהיבטים רגשיים חברתיים של הלמידה כגון, מוטיבציה, זהות, סוכנות, אי ודאות, ועיסוק בדימוי הצבורי (face).​

מוטיבציה ללמידת מדע בתוך בית הספר ומחוצה לו

​​המחקר בוחן את המוטיבציות של תלמידים בבי"ס יסודי ובחטיבות ביניים ללמוד מדע בתוך ביה"ס ולעסוק בנושאים שקשורים במדע מחוץ לביה"ס. המחקר אף בוחן את ההשפעה של גורמים שונים על מוטיבציות אלה (ובמיוחד על הירידה במוטיבציה עם הגיל): תרבות ביה"ס (בי"ס "רגיל" לעומת דמוקרטי), דרכי הוראה, עמדות הורים וחברים.

רגשות פדגוגיים של מורות.ים כמשאב ללמידה מקצועית שיתופית

​המחקר בוחן את האופן שבו ביטוי רגשות פדגוגיים (רגשות הקשורים בעבודת ההוראה) בהקשרים שונים של הכשרה ופיתוח מקצועי יכול לקדם או לעכב למידה, ולהוות משאב לחקירה משותפת. המחקר בוחן את חוקי השיח הרגשי והאופן שבו הם מעוצבים ע"י שותפות שונות בשיח, ושואף לפתח כלים ודרכי הנחייה שיתמכו בשיח רגשי פורה ללמידה מקצועית.

פיתוח מודל להטמעת חקר הפרקטיקה בקורסים קליניים בהכשרת מורים.ות

​המחקר בוחן את תהליכי הלמידה של צוות הכשרת המורים תוך כדי הניסיון להטמיע את גישת חקר הפרקטיקה בקורסים הקליניים של התוכנית. המחקר נערך בשיתוף עם רותם טרכטנברג-מסלטון וחגית קופרשטיין.​

חינוך יער: אמונות, פרקטיקות והשלכות על מוטיבציה ללמידה, מיומנויות חברתיות, וזיקה לטבע.

​המחקר בוחן את הזרם החדש יחסית של חינוך יער בישראל, מתוך מטרה לאפיין את טווח האמונות והפרקטיקות הפדגוגיות המאפיינות אותו וכן את ההשלכות החינוכיות על התלמידים. המחקר נערך יחד עם גידי דישון.

למידה של מורות.ים על התמודדות בקונפליקטים עם הורים: פיתוח לקיחת נקודת המבט של ההורה והשיח הרגשי בבתי"ס יהודיים ובדואיים.

​מחקר התערבות זה מפתח ובוחן מודל לפיתוח מקצועי לצוותי מורות.ים בנושא התמודדות בקונפליקטים עם הורים, באמצעות עבודה במרכז סמולציות. המודל מבוסס על התמקדות בלקיחת נקודת המבט של ההורה ובשיח הרגשי בצוות, תוך התאמות תרבותיות לבתי"ס בחברה היהודית והבדואית. המחקר נערך בשיתוף עם חאלד אלסייד, עידית פסט וגידי דישון.