​​​​​​​​​​​​​​​​​לימודים לתואר שני (מוסמך) בבריאות הציבור (M.P.H)

 

          מסלול MD-PHD  בביה"ס על שם גולדמן בפקולטה - סטודנטים לרפואה הלומדים לקראת תואר MPH למדעי הבריאות יכולים להצטרף לתוכנית התואר השני בבריאות הציבור. המסלול מוגדר כמחקרי וכולל תזה במקום עבודת הגמר בלימודי הרפואה. בשנים האחרונות התוכנית מצליחה מאוד ומספר הסטודנטים המצטרפים עולה בהתמדה. המחלקה רואה חשיבות גדולה בהכשרת רופאים לעתיד במחקר בתחומי הבריאות השונים.

          MD-PhDמסלול המיועד לסטודנטים לרפואה ובימים אלו נרשמו לתוכנית שני PhD סטודנטים לרפואה. המסלול מחזק ומרחיב הכשרה של רופאים חוקרים.

          בריאות וסביבה - בכל העולם מתחולל תהליך שנושא הבריאות הסביבה הולך ותופס מקום חשוב במחקר. בשנים האחרונות נקלטו למחלקה לבריאות הציבור שתי חוקרות חדשות בתחום ויוקם מרכז מחקר פקולטי לאפידמיולוגיה סביבתית. ​

          קידום בריאות - תחום קידום הבריאות והאפידמיולוגיה החברתית בעל חשיבות רבה ובמיוחד בהשפעה שלו על מצב הבריאות של אוכלוסיות מוחלשות במדינת ישראל. הנושא נדון ונתמך על ידי משרד הבריאות.

          אפידמיולוגיה מולקולרית - בתחום זה כיווני המחקר הם במחקרים מולטידציפלינריים עם מדעי  הבסיס המעבדתיים.

​​

מטרת התכנית לתרום לפיתוח המחקר בתחומים השונים של בריאות הציבור ולהקנות לעובדי מערכת הבריאות ומי שעתידים להשתלב בה ידע ומיומנויות הדרושים לקידום בריאות האוכלוסייה. התוכנית מציעה תואר מוסמך בבריאות הציבור בשני מסלולים: מסלול מחקרי (עם תיזה) ומסלול קליני (עם פרויקט).

חדש! עכשיו ביום לימודים מרוכז אחד בשבוע​

בכל אחד משני המסלולים מתוכננים הלימודים ל-4 סמסטרים, במשך שנתיים, ליום אחד בשבוע.​

הצג הכל
הסתר הכל
​​​​