heartbeat-163709_1280.jpg

המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות הוקמה בשנת 1974 על מנת לקדם את הידע לגבי אספקטים פסיכו-חברתיים בבריאות ובחולי. בכל הגילאים, ואת הבנת תפקודם של ארגוני הבריאות ועובדיהם.

​הלימודים מתקיימים במסגרת התואר השני במדעי הרפואה (.M.Med.Sc ) ומכוונים לסטודנטים המעוניינים ללמוד ולחקור אספקטים שונים ומגוונים של התנהגות במסגרת עולם הרפואה והבריאות. הלימודים משלבים קורסים ממדעי ההתנהגות, החברה והבריאות. בנוסף לקורסי חובה, תכנית הלימודים מותאמת אישית לכל סטודנט על פי נושא התזה. כל תלמידי התואר השני מבצעים עבודת מחקר (תזה). התכנית מקיימת לימודים לתואר שלישי (Ph.D.).

​תנאי קבלה:

ממוצע 80 ומעלה בתואר ראשון. רשאים להגיש את מועמדותם בוגרי תואר ראשון באחד מהתחומים: מקצועות הבריאות (רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות תקשורת, תזונה), מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך). כל בעל תעודת “בוגר אוניברסיטה” או תואר גבוה יותר מכל תחום, ובלבד שציונו המשוקלל מלימודיו הקודמים הוא לפחות 80 . יידרשו קורסי השלמה.