סגל התכנית האקדמית לקורס טיס 

שם

תפקיד

טלפון

פקס

כתובת אימייל

פרופ' מיכאל קודיש

ראש התכנית

08-6461654

08-9906471

mcodish@cs.bgu.ac.il

גב' אילנית סרדר

ממונה על המנהל

08-9907269

08-9906471

sarder@bgu.ac.il

גב' רעות חן

רכזת מערכת שעות ובחינות

 08-9907284

08-6479761

reutv@bgu.ac.il

גב' בת-אל כהן 

רכזת מערכת שעות ובחינות

08-9907950 

08-9906471 

 bec@bgu.ac.il

גב' יפעת אביטל

רכזת סטודנטים

08-9906799

08-9906471

portali@bgu.ac.il

 

ראשי מסלולים

שם פרטי

​שם משפחה

​מסלול

​טלפון

​טלפון נוסף

​דוא"ל

אלכסנדרה

בייטנברט

אנגלית

 

beytenbr@bgu.ac.il

פרופ'  אריאל

פלדשטיין

כלליים

arielfel@bgu.ac.il

פרופ' ענר

סלע

כלכלה

08-6472309

anersela@bgu.ac.il

פרופ' אהד

בן שחר

מדעי המחשב

08-6477845

obs@bgu.ac.il

פרופ' ליאור

פינק

מערכות מידע

08-6472224

 

finkl@bgu.ac.il

פרופ' מיכאל

לין

מתמטיקה

08-6461621

lin@bgu.ac.il

פרופ' חיים

לוי

ניהול

08-6479713

 

 hlevy@som.bgu.ac.il

דר' גל

אריאלי

פוליטיקה

08-6477245

 

galarieli@bgu.ac.il

פרופ' ליאור

 פינק

מדעים וטכנולוגיה

08-6472224

 

finkl@bgu.ac.il

דר' טטיאנהזלצמן​מתמטיקה (טרום)​zaltsmantatiana@gmail.com

פרופ' אהרן 

דודסון

פיסיקה

08-6461649

davidson@bgu.ac.il