​​​סגל התכנית האקדמית לקורס טיס 

שם

תפקיד

טלפון

כתובת אימייל

פרופ' מיכאל קודיש

ראש התכנית

08-6461654

mcodish@cs.bgu.ac.il

גב' ליאורה קורן

ממונה על המנהל

08-9907269


licoren@bgu.ac.il

גב' רעות חן

רכזת מערכת שעות ובחינות

 08-9907284

reutv@bgu.ac.il

גב' הדר רביע

רכזת מערכת שעות ובחינות

08-9907950 

 raviah@bgu.ac.il

גב' יפעת אביטל

רכזת סטודנטים

08-9906799

portali@bgu.ac.il

 

ראשי מסלולים

שם פרטי

​שם משפחה

​מסלול

​טלפון

​​דוא"ל

אלכסנדרה

בייטנברט

אנגלית

beytenbr@bgu.ac.il

פרופ'  אריאל

פלדשטיין

כלליים

arielfel@bgu.ac.il

פרופ' ענר

סלע

כלכלה

08-6472309

anersela@bgu.ac.il

פרופ' אהד

בן שחר

מדעי המחשב

08-6477845

obs@bgu.ac.il

פרופ' ליאור

פינק

מערכות מידע

08-6472224

finkl@bgu.ac.il

פרופ' מיכאל

לין

מתמטיקה

08-6461621

lin@bgu.ac.il

דר' סתו

רוזנצוויג

ניהול

08-6479739

stavro@bgu.ac.il

פרופ' גל

אריאלי

פוליטיקה

08-6477245

galarieli@bgu.ac.il

פרופ' ליאור

 פינק

מדעים וטכנולוגיה

08-6472224

finkl@bgu.ac.il

דר' טטיאנהזלצמן​מתמטיקה (טרום)​zaltsmantatiana@gmail.com

דר' יובל

גנות

פיסיקהganot@bgu.ac.il