מטרת הלימודים:
להעניק לבוגרי המסלול ידע ליבתי מעמיק בתחום מדעי המחשב, כולל כלים מתמטיים, חשיבה אלגוריתמית תאורטית, וכלים מעשיים מגוונים. בוגרי התוכנית יהיו כשירים לעבודה בשוק ההיטק, הן כשכירים והן כיזמים.

 

מבנה הלימודים:
תוכנית הלימודים כוללת 80 הק"ז קורסי מדעי המחשב לצד קורסי מתמטיקה ובנוסף חטיבה חיצונית של כ 40 נק"ז.

 

לימודי תואר שני:
בוגרי מסלול מדעי המחשב יוכלו להמשיך בלימודי התואר השני במדעי המחשב לאחר השלמות נבחרות, בד"כ קורס בודד או שניים, ע"פ שיקול הדעת של ועדת ההוראה לתואר שני.

 

תעסוקה:
בוגרי תוכניות מסוג זה באוניברסיטה יכולים להתקבל למגוון רחב של משרות בענף ההיי-טק, ובפרט בתחומי פיתוח התוכניה והאלגוריתמיקה. כמו-כן, לאחר השלמות בתחומי הניהול יוכלו בוגרי המסלול להתקבל למשרות ניהול המצריכות ידע במחשבים.​