​במסגרת קורס הטיס מתקיימים לימודים אקדמיים מלאים לקראת תואר בוגר אוניברסיטה, באחריותה הבלעדית של אוניברסיטת בן-גוריון ובכפוף לכל מוסדותיה האקדמיים, בארבעה מסלולים אקדמיים:

1.     תואר B.Sc. במדעי המחשב מהפקולטה למדעי הטבע

2.     תואר B.A. בניהול מערכות מידע מהפקולטה לניהול

3.     תואר B.A. בכלכלה מהפקולטה למדעי הרוח החברה עם חטיבה בניהול

4.     תואר B.A. בפוליטיקה וממשל מהפקולטה למדעי הרוח החברה עם חטיבה בניהול.

 

בכל ארבעת המסלולים תכניות הלימוד זהות לתוכניות באוניברסיטה, מרצים שמלמדים באוניברסיטה מלמדים את רוב הקורסים, ותעודות התואר הראשון מוענקות בטקס הכללי כאשר האוניברסיטה מעניקה תעודות לכל בוגריה. התכנית האקדמית בקורס הטיס ייחודית לא רק במגוון המסלולים האקדמיים שהיא מציעה, אלא גם באופן שילובה בין תקופות האימונים לכל אורך קורס הטיס כבד בקבוצות לימוד קטנות, בעומס לימודים כבד תוך השקעה גבוהה משמעותית מהמקובל בלימודי תואר ראשון, בתכניה הנותנים מענה גם לצרכי קורס הטיס, ובמגוון אפשרויות החניכה המוצעות בה.

השילוב של הכשרה צבאית ואקדמית מחייב שיתוף פעולה הדוק ועמוק בין האוניברסיטה לבין בית הספר לטיסה. כל צד מביא לתוכנית המשותפת הזאת מסורת, עקרונות וערכים שבמבט ראשון נראים מאוד שונים, אך בבחינה לעומק מתברר שרב בהם המשותף על השונה. המוניטין של התכנית האקדמית הינו פרי עבודה קשה של סגל המרצים והמתרגלים, של סגל בית הספר לטיסה, ושל שותפים רבים נוספים במשרד הביטחון, בחיל האוויר ובאוניברסיטה. מעל לכל אלה עומדת ההשקעה בלימודים של מיטב הנוער הישראלי המגיע לקורס הטיס, השקעה המתבטאת בחיפוש מקורות ידע, בהצגת שאלות מאתגרות בשיעורים, במתן הערות לשימור ושיפור, ובלקיחת אחריות.

לאחר מספר שנות שירות בחיל האוויר, זכאי טייס בוגר תואר ראשון לצאת ללימודי תואר שני. בוגרי המחזורים הראשונים כבר נמצאים בעיצומם של לימודי תואר שני במספר אוניברסיטאות מובילות בישראל, כולל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, כשמבצע התיזה ביניהם יוכלו אף להמשיך ללימודי דוקטורט.

אתר זה, שנועד לשרת סטודנטים ומועמדים לקורס הטיס, משפחותיהם, חברי סגל, והציבור הרחב, מכיל בין היתר מידע מפורט ועדכני על תכניות הלימודים, ספי הקבלה והקורסים בכל מסלול, כמו גם על חברי הסגל האקדמי. אשמח לקבל הערות שיובילו לשיפור האתר ונקווה שישרת נאמנה את כל משתמשיו.

 

איחוליי לכל הסטודנטים בקורס הטיס: הצלחה בקורס, בלימודים, ובשירות הצבאי!

 

 

בכבוד רב,  

ראש התכנית האקדמית לקורס טיס
פרופ' מייק קודיש