מטרת הלימודים:

התכנית מיועדת להעניק לתלמיד השכלה  רחבה בנושאי ממשל, פוליטיקה וניהול. התכנית שואפת להרחיב את הידע העיוני והמחקרי בשאלות של יחסים בין-לאומיים, מדיניות ציבורית, בתחומי היחסים בין האזרח ומערכות השלטון, ובהבנת המשמעות הפורמאלית והמהותית של הדמוקרטיה.

 

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים בפוליטיקה וממשל  כוללת 14 קורסים בתחום של פוליטיקה וממשל. 

בנוסף לכך, לימודי המסלול כוללים גם לימודי ניהול (בהיקף של כ-9 קורסים) ולימודי חטיבת מדעים וטכנולוגיה.

במסגרת לימודי פוליטיקה וממשל נלמדים קורסי מבוא (קבועים) וקורסי השלמה (משתנים) וסמינר, שנושאו משתנה.  קורסי המבוא כוללים מבוא לפוליטיקה וממשל, מחשבה מדינית, יחסים בינלאומיים, משטר פוליטי בישראל, מזרח התיכון החדש, סדנת תקשוב וגישות ושיטות מחקר. בין הקורסים המשתנים נלמדים נושאים כגון מדיניות החוץ של ישראל, האיחוד האירופי, יחסי צבא/חברה, הסכסוך הערבי-ישראלי ומדיניות ציבורית. מטרת הסמינר הינה התנסות עם למידה לעומק של נושא וביצוע עבודה מחקרית.

בחטיבת הניהול  נלמדים תחומי ניהול שונים, כגון: התנהגות ארגונית, משאבי אנוש, מימון, שיווק, וניהול פרויקטים.

החטיבה למדעים ותעופה, הקורסים הכלליים והקורסים באנגלית ניתנים במשותף לתלמידי כל המסלולים.

תכנית לימודים זו דומה לתכנית הלימודים בפוליטיקה וממשל וניהול הקיימת באוניברסיטת בן-גוריון והניתנת ע"י המחלקות לכלכלה וניהול.  ההבדל העיקרי בין התוכנית בפוליטיקה וממשל בתוכנית וזו הניתנת באוניברסיטת בן גוריון בכך יש אפשרות לבחור בין מגוון של קורסים להשלמת המבואות.

 

לימודי תואר שני:

בוגרי מסלול לימודים זה יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בפוליטיקה וממשל וממדעי המדינה (יש כמובן לעמוד בממוצע הציונים שנדרש בתנאי הקבלה לתואר שני). כמו-כן, בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בתחומים קרובים נוספים, כגון: מינהל ציבורי, יחסים בין-לאומיים וכד'..

 

תעסוקה:

מסלול זה פותח אופציות תעסוקתיות בתחום המגזר הציבורי, המגזר השלישי, הוראה ותחום היחסים הבין-לאומיים. כמוכן מסלול זה מספק תשתית אינטלקטואלית מצוינת להתקדמות בשרשרת הפיקוד הצה"לית.