טפסים לסטודנטים

סוג
  
כותרת
  
StuCancelCourse.pdfטופס ביטול קורס
Stuptor.pdfטופס בקשה להכרה בלימודים קודמים
טופס בקשה לקורס חוזר נובמבר 2013.pdfטופס בקשה לקורס חוזר
טופס ערעור.pdfטופס ערעור

טפסים למרצים

סוג
  
כותרת
  
LecGradedistribution.pdfטופס התפלגות הציונים
LecUpdateSingleGrade.pdfטופס עדכון ציון בודד
גלופת סילבוס טיס.pdfגלופת סילבוס