מטרת הלימודים:

התוכנית מיועדת להעניק לתלמיד השכלת יסוד בנושאי ניהול.  

 

מבנה הלימודים:

החטיבה לניהול מוצעת לשני מסלולים: המסלול בכלכלה וניהול, והמסלול בפוליטיקה ממשל וניהול. הבסיס לבחירת הקורסים לחטיבה היא קורסי החובה בתואר הראשון במחלקה לניהול באוניברסיטה. הקורסים שנבחרו חושפים את הסטודנטים לנושאי הליבה של ניהול ארגונים: ניהול משאבי אנוש, שווק, חשבונאות, מימון, וניהול פרויקטים. הרקע לנושאים אלו ניתן בקורסים בכלכלה, סטטיסטיקה, אתיקה, והתנהגות ארגונית.

לימודי החטיבה מתחילים בסמסטר ד' את הרקע האנליטי רוכשים הסטודנטים בשני קורסים במתמטיקה בחטיבה למדעים וטכנולוגיה בהיקף רחב יותר מהנדרש מתלמידי ניהול באוניברסיטה.

החטיבה המוצעת במסלול בכלכלה וניהול הינה בהיקף של 26 נק"ז וזו המוצעת במסלול בפוליטיקה ממשל וניהול הינה בהיקף של 27 נק"ז. הבדל זה נובע מהעובדה שאת הקורסים בכלכלה וחשבונאות, בהיקף של 7 נק"ז, לומדים תלמידי המסלול בכלכלה וניהול במסגרת החטיבה הראשית. שני הקורסים המחליפים אותם הם : אתיקה לניהול וניהול משאבי אנוש בהיקף של 6 נק"ז.

 

תעסוקה והמשך לימודים:

הקורסים בחטיבה לניהול יאפשרו לבוגרי התכנית להשתלב בתפקידי ניהול בהמשך שרותם בחיל ויהוו בסיס ללימודי תואר שני במנהל עסקים ללא דרישות השלמה