קורסים

מספר קורס
  
שם קורס
  
נק"ז
  
הרצאה
  
תרגיל
  
185-1-0006מעם למדינה22
185-1-0009גיאודזיה מיפוי וניווט22
185-1-0011מלחמה ושלום בסדר הבינלאומי22
185-1-1001עקרונות מתמטיים לתעופה א542
185-1-1001עקרונות מתמטיים לתעופה - החל ממחזור 175652
185-1-1002פיזיקה 1 לתעופה432
185-1-1002פיזיקה 1 לתעופה - ​החל מקורס 188432
185-1-1004אוירודינמיקה לתעופה5.543
185-1-1005מבוא למערכות וביצועי מטוס33
185-1-1005מבנה, תיכון ומערכות מטוס - החל ממחזור 18133
185-1-1007עקרונות מתמטיים לתעופה ב2.521
185-1-1014מערכות תקשורת, גילוי ועקיבה עד מחזור 17144
185-1-1014מבוא למערכות אלקטרו אופטיות ומגנטיות - החל ממחזור 17244
185-1-1017מכניקת טיסה - מסוקים44
185-1-1018מכניקת טיסה - מטוסים44
185-1-1019מטאורולוגיה לתעופה33
185-1-1022פיזיקה מתקדמת לתעופה542
185-1-1024סדנה לתעופה 12
185-1-1025הסטוריה צבאית של ארץ ישראל22