​​​​​​​​​מסלול חומרים מבניים.png

​​מסלול חו​מרים מבניים

עם השנים האחרונות הולך וגובר הצורך במהנדסי חומרים לתעשיות מגוונות בארץ ובעולם ​כמו כן לדרישות שהופכות להיות הכרח המציאות, כאלו בהן לא היה צורך בעבר. נדרשים מהנדסי חומרים בתעשיות ביטחוניות ואזרחיות כאחד, המתמחים ביצור ואיפיון של חומרי מבנה חכמים ומתקדמים, בתכונות מכניות של חומרים שונים כגון חומרים מרוכבים, חומרים קרמיים, ידע בתהליכים מטלורגיים וכיו"ב. לצורך מתן מענה לדרישה הולכת וגוברת זו, הוקם במחלקה מסלול ייחודי חסר תקדים המכין את הבוגרים לתעשייה זו באמצעות הקניית הידע הדרוש. 

השנתיים הראשונות ש​ל התואר במסלול זה מתמקדות בקורסי בסיס במדע ההנדסה והחל משנה זו מתחילה ההתמחות במסלול תוך לקיחת מספר קורסי ליבה ובחירה אשר משתנים משנה לשנה ומקנים את הידע הנחוץ ומעשירים את הסטודנטים בכלים נוספים רלוונטים לתחום. כמו כן, תכנית הלימודים כוללת מעבדות ייחודיות למסלול, אשר לא קיימות במחלקות מקבילות בארץ, בעלות ​ציוד ומכשור מתקדם וחדיש המאפשר הקניית ידע ייחודי לסטודנטים. 

במגמת חומרים מבניים הסטודנטים מתמקדים בלימ​וד של תכונות, ייצור ואפיון של חומרי מבנה חכמים ומתקדמים לתעשיות אזרחיות וביטחוניות מובילות. בוגרי המגמה מועסקים בחברות כגון הקריה למחקר גרעיני, טבע, רפאל, מרכז למחקר גרעיני בשורק, מעבדות צה"ל, תעשיה אווירית, מפעלי ים-המלח, תרכובות ברום ובמקומות רבים נוספים. 

מגמת הלימודים מופיעה בגיליון הציונים ובתדפיס הלימודים, אך לא בתעודת הבוגר.ת

​לשנתון המחלקה במסלול חומרים מבניים (עמוד 4)