• ​​​​​​​​​​​​​מידע לסטודנטים לתארים מתקדמים.png

 • רוחב היריעה העצום בתחומי המחקר השונים בהנדסת החומרים, מתבטא גם במחלקה להנדסת חומרים באוניברסיטת בן-גוריון. המחלקה מעודדת את בוגרי התואר הראשון במחלקה ומקדמת בברכה סטודנטים מכל המוסדות להשכלה גבוהה המתעניינים בלימודים מתקדמים בהנדסת מדע החומרים, להרחבת הידע במסגרת תארים מתקדמים בתחומי המחקר המגוונים הנחקרים במחלקה. 

 • תחומי מחקר פורצי הדרך במחלקה עולים בקנה אחד עם כישוריהם, יכולותיהם והאמביציה הרבה איתה מגיעים בסיום התואר הראשון. לתלמידי המחקר אנו מציעים הרחבת מטען הידע התיאורטי והעמקתו, הבנה עמוקה של יסודות הנדסת החומרים​, פיתוח כושר חשיבה עצמית, יוזמה ויכולת להסיק מסקנות ומיומנויות אחרות אשר ​יבואו לידי ביטוי בשעת ביצוע עבודות מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי של חומרים.

 • סטודנטים לתארים מתקדמים נחלקים לסטודנטים פנימיים אשר מקדישים את מלוא זמנם ללימודים ומחקר במחלקה, וסטודנטים חיצוניים אשר מועסקים במקביל בתעשייה.​ לפרטים נוספים ושאלות בנוגע לתנאי הקבלה, לזכאות לקבלת מלגות ומשרות עוזרי הוראה או כל שאלה אחרת, ניתן לפנות למזכירות המחלקה. ​​


 • ​דברים שחשוב לדעת:
 • מלגות מחקר​​
  תזה​✓
  לימודים מרוכזים ליום בשבוע

  אפשרות להצטרף לקבוצת מחקר
  אפשרות להתחיל בסמסטר אביב • חוברת מידע ללימודים מתקדמים
 • ​​​​​טופס הענקת מלגות קיום/שכ"ל לתלמידי מחקר
  חוות דעת למועמד לתואר שני​