​​​​קורסים מוחרגים מעובר בינארי​

להלן רשימת הקורסים בהנדסת חומרים, המוחרגים מנוהל קבלת עובר בינארי,

לא תאושר כל בקשה לקבלת ציון עובר בינארי בקורסים אלו:

כל קורסי מעבדות חומרים  

מחלקת קורס

רמת תואר קורס

מספר קורס

365

1

2313

365

1

3313

365

1

4023

365

1

4153

365

1

2323

365

1

3323

365

1

4343

​קורסי הפרויקט מחקרי 1 , פרוייקט מחקרי  2 בכל המסלולים

365

1

4113

365

1

4114

365

1

4124

365

1

4118

365

1

4123

365

1

4128

365

1

4115

אנגלית מתקדמים ב'