קורסים שיפתחו עבור משרתי ומשרתות המילואים בסמסטר ב' וקיץ 

רשימת קורסי השירות של המחלקה למתמטיקה שאושרו לפתיחה עבור משרתי ומשרתות המילואים מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה בסמסטר ב' וסמסטר קיץ שנה"ל תשפ"ד ורלוונטיים למחלקה להנדסה חומרים.

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

​מס' קורס

שם קורס

סמסטר

201-1-9711

חדו"א 1 להנדסה

ב'

201-1-9321

אלגברה ליניארית להנדסה

ב'

201-1-9721

חדו"א 2 להנדסה

קיץ


רשימת קורסי השירות של המחלקה לפיסיקה שאושרו לפתיחה עבור משרתי ומשרתות  המילואים בסמסטר ב' וסמסטר קיץ שנה"ל תשפ"ד למחלקה להנדסה חומרים.פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

מס' קורס

שם קורס

סמסטר

203-1-1391

פיסיקה 1ב'

ב'

203-1-1491

פיסיקה 2 ב'

קיץ


קורס השירות של המחלקה כימיה שאושר לפתיחה עבור משרתי ומשרתות המילואים בסמסטר ב' וסמסטר קיץ שנה"ל תשפ"ד למחלקה להנדסה חומרים. 

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.

​מס' קורס

שם קורס

סמסטר

204-1-1571

כימיה בסיסית להנדסה

ב'​


​יש לעקוב אחר הפרסומים בנושא. ​