​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה מציעה אפשרות לסטודנטים מצטיינים ללמוד לתואר כפול, בשיתוף המחלקה לפיזיקה ובשיתוף המחלקה להנדסת מכונות.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​תכנית לימודים משולבת לתואר כפול בהנדסת חומרים ופיסיקה.png

תכנית לימודים משולבת לתואר כפול בהנדסת חומרים​​ ופיזיקה


המחלקה להנדסת חומרים ו​המחלקה לפיזיקה מקיימות תכנית משולבת לתואר כפול. התכנית המשולבת "פיזיקה וחומרים" מעניקה לבוגריה תואר כפול: B.Sc בפיזיקה ו- B.Sc  בהנדסת חומרים. המחלקה להנדסת חומרים והמחלקה לפיזיקה רואות בתכנית משולבת זו, תכנית למצוינות ויעודדו את בוגריה להמשיך ללימודים לתארים מתקדמים בכל אחת משתי המחלקות.

תחומי החפיפה בין פיזיקה והנדסת חומרים, במחקר ופיתוח באקדמיה ובתעשיה כאחד, הולכים ומתרחבים. כתוצאה מכך שיתוף הפעולה בין חוקרים משני התחומים הולך וגובר בחקר תכונות תרמו-פיזיקליות, אלקטרוניות ואופטיות של חומרים, כמו גם בתכנון ופיתוח כלים לתכנון של חומרים חדשים בעלי תכונות ייעודיות. השילוב מאפשר לסטודנטים, המתעניינים בפיזיקה של מצב מוצק, להרחיב את הידע הטכנולוגי בהנדסת חומרים. המסלול מקנה לסטודנט את הכלים להתמודד עם האתגרים בפניהם הוא עתיד לעמוד. עולם המחר הטכנולוגי מתמקד בהיי-טק, ורכישת שני תארים, בפיזיקה ובהנדסת חומרים הינה ערובה לשילוב הבוגר בתעשייה זו.  
מטרת התכנית היא להכשיר חוקרים עתידיים בשני התחומים ולהעניק להם רקע איתן בפיז​יקה ובמדעי החומרים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי מחקר ופיתוח מודרניים ועם הביקוש הגובר בתעשייה. התכנית משלבת באופן הדוק בין הנדסת חומרים ופיזיקה לכל אורך הלימודים. התכנית היא בת ארבע וחצי שנים ומציבה אתגר ועומס לימודים גדול בפני התלמידים שמתקבלים: 210 נקודות זכות במשך ארבע השנים בהשוואה ל- 160 נקודות זכות הנדרשות במחלקה להנדסת חומרים.

התלמידים המצטיינים שיתקבלו לתכנית יזכו לעזרה ולהנחיה אישית מתואמת מהמחלקה להנדסת חומרים ומהמחלקה לפיזיקה, מרגע קבלתם ועד סיומם. למסלול זה יתקבלו תלמידים שיש להם קבלה אוטומטית בשתי המחלקות ותלמידים בעלי בסיס במתמטיקה ובפיזיקה, על פי החלטה של ועדת קבלה משותפת לשתי המחלקות.​

2תכנית לימודים משולבת לתואר כפול בהנדסת חומרים והנדסת מכונות.png


​תכנית לימודים משולבת לתואר כפול בהנדסת חומרים והנדסת מכונות

​​המח​לקה להנדסת חומרים והמחלקה לה​נדסת מכונות מקיימות תכנית משולבת לתואר כפול. התכנית המשולבת "הנדסת מכונות וחומרים" מעניקה לבוגריה תואר כפול: B.Sc בהנדסת חומרים ו- B.Sc בהנדסת מכונות. בוגרי התכנית יכולים להירשם בפנקס המהנדסים וכמו כן באפשרותם להמשיך ללא השלמות לתואר השני והשלישי במחלקה להנדסת חומרים או במחלקה להנדסת מכונות, לפי בחירתם.

במסגרת המחקר העכשווי והפיתוח התעשייתי שיתוף הפעולה בין חוקרים משתי תחומים אלו הולך וגובר בחקר תופעות כגון חומרים מורכבים, תכונות מכניות וחשמליות של חומרים, תהליכי ייצור ועוד. מטרת התכנית היא להכשיר מהנדסים בשני התחומים ולהעניק​ להם רקע איתן בהנדסת מכונות וחומרים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי מחקר ופיתוח מודרניים ועם הביקוש הגובר בתעשייה. התואר הכפול בשתי הדיסציפלינות נותן מענה לדרישות מגזר רחב של התעשייה בארץ ובמיוחד לתעשייה הבטחונית. התפתחות הטכנולוגיה המהירה בדור האחרון נשענת במידה רבה על פיתוח חומרים התואמים פונקציות ספציפיות ברמה הנדרשת. שילוב התחומים במהנדס אחד, הכרת עולם החומרים מחד, עם יכולת התכנון הפונקציונליות הנדרשת מן המערכת מאידך, מהווה יתרון העשוי להיות לתועלת רבה הן למעסיק והן למהנדס. התואר הכפול גם מקנה לבוגריו יתרון מובהק בתום לימודיהם בכל הנוגע לסיכויי תעסוקה מאתגרת.

התכנית משלבת באופן הדוק בין הנדסת חומרים והנדסת מכונות לכל אורך הלימודים. התכנית היא בת ארבע וחצי שנים ומציבה אתגר ועומס לימודים גדול בפני התלמידים שמתקבלים: 240 נקודות זכות במשך ארבע וחצי שנים בהשוואה ל- 160 נקודות זכות הנדרשות בכל אחת מהמחלקות להנדסת חומרים ולהנדסת מכונות.

התלמידים המצטיינים שיתקבלו לתכנית יזכו לעזרה ולהנחיה אישית מתואמת מהמחלקה להנדסת חומרים ומהמחלקה להנדסת מכונות, מרגע קבלתם ועד סיומם. כמו כן, תכנית זו היא הבסיס לתכנית לעתודאים מצטיינים "ברקים-חומרים"​.​​

 מגמת הלימודים מופיעה בגיליון הציונים ובתדפיס הלימודים, אך לא בתעודת הבוגר.ת

​לשנתון המחלקה במסלול תואר כפול (פיסיקה חומרים עמוד 13, מכונות חומרים עמוד 21)​